Elmélyítés a 54. buzdításhoz

Krisztus minden héten vár Rád!

Biatorbágyon szerdánként 20-21 óráig
a Hagyó Jóska atya Jézus Kistestvére emlékét és égi közbenjárást őrző kápolnában (a Gizella otthonban) van kihelyezett Szentség-imádás.
Máshol: www.szentsegimadas.hu

Némi változás a jövőben:
Az ELMÉLYÍTÉSRE szánt buzdítások (mint a mostani), valójában a fő Buzdítások (ezek vannak számozva) részletesebb ismétlése, egy-egy nagyobb tartalmi üzenetének kinagyítása. Fő Buzdítás várhatóan havonta, elmélyítő buzdítás hetente kerül küldésre.

Aktualitás:

 • Nagy öröm, hogy minden első szerdán az anyukák (anya ima tagja), minden utolsó szerdán az apukák (apa ima tagja) 21-22 óráig becsatlakoztak Krisztus imádásába. Ekkor 20-22 óráig van folyamatos csendes szentségimádás.
 • Vasárnap ünnepeltük Úr napját Krisztus testének és vérének ünnepét. Az egyház fontosnak érezte, hogy a megtestesült Krisztus az Eucharisztiában nem „csak” testét és vérét, hanem benne a teljes emberségét, isteni természetét és Szívét is ajándékul adja nekünk a szentmisében és annak meghosszabbított jelenlétében az Oltáriszentségben. Ezért jövő Vasárnap ünnepeljük Jézus Szíve ünnepét, ami elválaszthatatlan az Eucharisztiától.
 • Jézus Szíve ünnepén ajánljuk fel Eucharisztiában megtestesült Jézus Szent Szívének családunkat, önmagunkat és mindazokat, akiket szívünkben hordozunk, akiket Isten szívünkre helyezett. Legfőként felajánlásunk szeretete jeleként töltsünk minél több időt, de legalább hetente 1 órát Eucharisztiában megtestesült Jézus Szent Szívének az imádásában.
 • Június 2-án a Szent István-bazilikában a száz évvel ezelőtti püspöki kari felajánlás évfordulóján Erdő Péter bíboros vezetésével a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai szentmise keretében ajánlották fel Magyarországot Jézus Szentséges Szívének.
 • Henri Boulad SJ – Imádság – imádás és az ember 3 személyiségzónája.

  „Sokan mondanak imádságokat anélkül, hogy imádkoznának, és sokan imádkoznak, anélkül, hogy imádságokat mondanának.” Henri Boulad.

  Lásd ehhez az 53. Buzdítást.

A Jézus Szíve tiszteletének, imádásának és szeretetének alapja:

 • Jézus testi szíve, mivel a Fiúval egyesülve isteni, ezért imádásra méltó Szív.
 • Jézus testi szíve, mivel Jézus istenemberi szeretetének székhelye és forrása, szereti ugyanis mennyei Atyját és az embereket.
 • Jézus szeretete, ő ugyanis szívéből merített erőt az üdvözítésünkhöz szükséges magasztos és csodálatos tettei végrehajtásához.

Ezeket most is véghez viszi az Oltáriszentségben való jelenlétében.

ELMÉLYÍTÉS – ELMERÜLÉS Krisztus Szívének szeretetében és imádásban

Az elkövetkező „elmerülésre” szánt heti buzdítás, egy-egy nagyobb buzdítás során kibontott Szent II. János Pál pápa az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról szóló tanításának egy-egy vonatkozó monda kerül kiemelésre.

„S ha e misztérium színe előtt az ÉRTELEM megtapasztalja is a maga KORLÁTAIT, (…) a SZENTLÉLEK kegyelmével megvilágított SZÍV meglátja, hogyan kell viselkednie, s hogyan kell ELMERÜLNIE az imádásban és a határtalan szeretetben.”

Forrás: az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról szóló enciklika

Nagyon fontos a Krisztus rendszeres és CSENDES imádása.

A SZENTSÉG – imádás CSENDES formájának a rendszeres megélése, azért is nélkülözhetetlen számunkra, mert ezáltal mindenféle külső támasz nélkül maradunk. A hangos imák és közösségi hangos imák, sokszor a mi aktivitásunkat serketik, és megakadályoznak abban, hogy ELMERÜLJÜNK, hogy BELEZUHANJUNK, mindenféle támasz nélkül Krisztus jelenlétébe.

Csende imádás során, nem térhetünk ki előle. Bizonyos értelemben a csendes imádás biztosítja azt a belső intimitást, és meghittséget, ami nélkülözhetetlen feltétele Önmagunk teljes megnyílásának, az elmerülésének, az önmagunk teljes feltárulkozásának Krisztus előtt. Ő ismer minket, nem miatta fontos mindez, hanem miattunk.

Az igazi szeretetkapcsolat nagyon személyes és meghitt.

Krisztussal való szeretet kapcsolatunk sérül, ha kerüljük a Vele való intimitás kockázatát, azzal, hogy nem tudunk Vele maradni kettesben, azaz csendben imádni Őt.

Megvan annak is a veszélye így, hogy kifejezetten hangos és közösségi imákat keresünk azért, hogy elkerüljük a Vele való intimitást lehetőségét, hogy elkerüljük a Vele való meghitt együttlétet. Ez veszélyezteti függetlenségünket, önmagunk teljes önátadására késztet, amitől félelem lehet bennünk, mert az emberekkel való kapcsolataink során sokszor csak a feltételes szeretet korlátait tapasztaltuk meg, amely sok sebet ütött rajtunk. Az emberekkel való kapcsolatunk során megtanultuk, és lehet bele is íródott már az emberi természetünk zsigereibe, hogy nem szabad feltétlenül bízni a személyes szeretet kapcsolatban, nem szabad feltétel nélkül önmagadat kiszolgáltatni másnak, így Krisztusnak sem.”

Tovább olvasom – a teljes 54. BUZDÍTÁS szövege!

Buzdítalak a Megtestesült Krisztussal való TALÁLKOZÁSRA,
a Vele való KAPCSOLATRA,
az Ő SZEMLÉLÉSÉRE, SZERETETÉRE,
Krisztus RENDSZERES IMÁDÁSÁRA!

Kezdd el most, hogy időt és lehetőséget keresel a Megtestesült Krisztus rendszeres imádására, már ezen a héten is!

A Szentségi Jézus imádása:

térben és időben jelen lenni, és lángra lobbanó szívvel imádni Istent,

most és mindenkoron, örökkön-örökké!