57. Közösségeink legfőbb hajtóereje

„Közösségeink legfőbb hajtóereje: Jézus Szent Szívének rendszeres imádása az Eucharisztiában”

1. „A folytatólagos Szentség-imádás, olyan, mint egy nagy óceánjáróban a propellert meghajtó motor, ami hajtja éjjel és nappal. Ilyen hajtó erő spirituális és lelki értelemben a plébániák, közösségek, hívek, a misztikus Egyház számára az Eucharisztiában megtestesült Krisztus Szíve. Ha folyamatosan imádjuk és leborulunk Jézus Szíve elé az Eucharisztiában, akkor nem csak az részesedik Jézus Szívének szeretetéből, aki egy órát vállal, hanem általa az egész közösség részesül Krisztus Szívéből áradó kegyelmekből, szeretetből, irgalomból. A folytatólagos Szentség-imádás képes táplálni és megújítani az egész közösséget, annak minden tagját.” (Racine Flórián atya – legszentebb Eucharisztia misszionáriusai – az Eucharisztia folytatólagos imádásának a szolgálatában közösség alapítója)

2. Szentség-imádás egyedülálló szolgálat mások, családjaink, közösségeink, nemzetünk, önmagunk megújulásáért, megtéréséért és gyógyulásáért.

3. A szolgálatot bármikor elkezdheted, korhatár nélkül, mindenféle nagy felhajtás nélkül. Semmi akadálya annak, hogy szolgálatot vállalj azzal, hogy a középpontba kihelyezett Krisztus elé rendszeresen leborulsz és csendben imádod őt, Benne az Atyát és a Szentlelket.

4. Ezzel bizonyosan, nagyobb, szolgálatot teszel, hacsak nem a legnagyobbat, mint egyéb sürgéssel forgással, sokszor saját okoskodásunk okán és végül erejéből. Jézus nem véletlenül mondja a Mártáknak:

»Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.«

szentiras.hu

Racine Flórián atya tanuságtétele*:

*(Racine Flórián atya tanúságtételének meghallgatása során a youtube-on a feliratot bekapcsolhatod, a beállításon belül pedig kijelölheted, a kívánt nyelvet, amelyre a fordítást kéred, akár a magyart is.)

Szent II. János Pál pápa buzdítására: “Fölbecsülhetetlen kincs az Eucharisztia: nemcsak ünneplése kapcsol a kegyelem forrásához, hanem az is, amikor szentmisén kívül időzünk Nála.” Forrás: ECCLESIA DE EUCHARISTIA II. János Pál pápa enciklikája az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról

Kezdd el most, hogy időt és lehetőséget keresel
a Megtestesült Krisztus rendszeres imádására, már ezen a héten is!

 

A Szentségi Jézus imádása:

térben és időben jelen lenni, és lángra lobbanó szívvel imádni Istent,

most és mindenkoron, örökkön-örökké!