62. Út a rendszeres megtéréshez

Ismételten buzdítalak Benneteket az Eucharisztiában megtestesült Krisztus rendszeres imádására!

„Neki adott 1 óra, neked adott 30, 60, 100 X kegyelem.”

„Aki mindenét odaadta, a szívét is odaadta.”

„A rendszeres SZENTség-imádás út a rendszeres megtéréshez.”

A megtérés következménye, hogy: szereted „a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 22,37).

Előfeltételei a megtérésnek* és a SZENTség-imádásának:

1. Kiengesztelődés

A SZENTség-imádás maga a kiengesztelődés útja testileg, lelkileg, és a szívünkben. Mert leborulunk a megtestesült Krisztus előtt, Őt helyezzük tekintetünk, életünk középpontjába, Őt szemléljük, és kérjük az Ő szeretetét, amely szeretet lángra lobbantja a szívünket. Megtapasztaljuk az Ő megbocsátó szeretetét és irgalmát, amely szeretet feltétel nélküli. Nem azért szeret, mert mi bármit is tettünk volna, nem a mi érdemeink miatt. INGYEN és FELTÉTEL nélkül. Ennek a szeretetnek a jelenlétében képesek vagyunk szembenézni önmagunkkal, megbocsátani Istennek, önmagunknak és másoknak. Isten szeretete lángra lobbantja szívünket, hogy mi is INGYEN és FELTÉTEL nélkül szeressünk.

2. Belső sérelmek gyógyulása

Megtestesült Krisztus imádása során az Ő szeretete meggyógyítja a szívünket, és megnyit bennünket, hogy készek legyünk mindent odaadni Neki, a sérelmeinket, beteges görcseinket és minden akadályt, ami az Ő szeretetét gátolja, akadályozza bennünk és a körülöttünk lévőkben.

3. Szabadítás

Megtestesült Krisztus imádása során az Ő szeretete szabaddá teszi a szívünket, akaratunkat, megérleli bennünk a bűnbánat szentségének ajándékát. Felkészít, hogy készek legyünk mindent odaadni Neki, a bűneinket és minden megkötözöttséget, ami a szabadságunkat és az Ő szeretetét gátolja, akadályozza bennünk és a körülöttünk lévőkben.

4. A szív odaadása

A SZENTség-imádása során az Ő szeretete lángra lobbantja a szívünket, és megadja nekünk a felismerést, hogy Neki akarjunk mindent odaadni. Aki mindenét odaadja, az a szívét is odaadta.

5. Elszakadás a bűntől, a hit útjára lépés, Krisztus királyi hatalmának (vezetésének) elfogadása

SZENTség-imádás Krisztus objektív szemlélése, egyúttal a bűn feletti győzelemnek, Krisztus királyi hatalmának a tapasztalata és totális elismerése. Aki csendesen imádva leborul a Király előtt, az a szívek missziójának legcsendesebb szolgálatát teljesíti, hogy minden szív felismerje Krisztus uralmát és KI-ENGESZTELődjön Krisztussal, általa az Atyával és a Szentlélekkel.

(*Felhasznált irodalom: emmausz.hu)

Kezdd el a SZENTSÉG-Imádás EGYSZERŰ Szolgálatát!

Krisztus értünk „adta a szívét – az Eucharisztiát”**

**Forrás: medjugorjeportal.hu

 

A Szentségi Jézus imádása:

térben és időben jelen lenni, és lángra lobbanó szívvel imádni Istent,

most és mindenkoron, örökkön-örökké!

​​ A Szentség-imádásra lehetőségünk van az alábbi helyeken és időpontokban:

I. Országos helyszíneken:

Szentségimádás-kereső – Oltáregyesület

I. Biatorbágyon:

  • SZERDÁN (hetente), 20-22 óráig a Gizella otthon Hagyó atya adoráló kápolnájában (CSENDES). A meghívó Neked is szól és megtekinthető ITT.
  • Első pénteken (havonta) a biai Szent Anna templomban, 18.30-tól – 19.30-ig.
  • Vasárnap (havonta) a torbágyi Szűz Mária neve templomban, 15-16 óráig.