65. Jelen van (2. rész) – Tornya Erika RSCJ

Ismételten buzdítalak Benneteket az Eucharisztiában megtestesült Krisztus rendszeres imádására!

 

„Neki adott 1 óra, neked adott 30, 60, 100 X kegyelem”

„Aki mindenét odaadta, a szívét is odaadta.”

„A rendszeres SZENTség-imádás út a rendszeres megtéréshez.”

„A Szentség-imádás során egzisztenciális szinten lehet Jézussal találkozni”

 

Tornya Erika RSCJ: Jelen van (2. rész)

 

1. Az egyház az Eucharisztiából él

A Boldog II. János Pál pápa által kiadott dokumentum külön figyelmet érdemel, nemcsak azért, mert ez a legszemélyesebb hangvételű enciklikája. Nem csupán tanítást ad az eucharisztia és egyház viszonyáról, hanem a dokumentum 8. pontjában az oltáriszentséghez fűződő személyes kapcsolatáról is beszél: „Ha visszatekintve papi, püspöki, pápai életemre az Eucharisztiára gondolok, emlékezetemben önkéntelenül is megelevenedik oly sok óra és hely, amikor és ahol misézhettem. Eszembe jut a niegowici plébániatemplom, első lelkipásztori ténykedésem színhelye, a krakkói Szent Flórián-templom, a Wawel székesegyháza, a Szent Péter-bazilika, Róma és az egész világ sok bazilikája és temploma. Bemutathattam a szentmisét hegyi ösvények mellett, tó- és tengerpartokon álló kis kápolnákban; miséztem stadionokban, városok főterein épített oltárokon… Az Eucharisztia ünneplésének e sokféle helye nagyon megéreztette velem az Eucharisztia egyetemes, sőt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét. […] Mert ha a szentmisét egy vidéki templomocska kicsi oltárán mutatjuk is be, az Eucharisztiát mindig bizonyos értelemben a világ oltárán ünnepeljük. Az Eucharisztia egyesíti az eget és a földet. Magában foglalja és áthatja az egész teremtést. Isten Fia azért lett emberré, hogy helyreállítsa az egész teremtést egy olyan tettel, amely a legnagyobb dicsőítése Annak, aki a semmiből teremtette a világot. És így ő, az örök főpap, amikor tulajdon vérével belép az örök szentélybe, visszaadja a Teremtőnek és Atyának az egész megváltott teremtést. Az Egyház papi szolgálata által teszi ezt a legszentebb Szentháromság dicsőségére. Valójában ez a hit misztériuma, mely az Eucharisztiában valósul meg: az Isten keze által teremtett világ Krisztustól megváltottan visszatér Hozzá.” Boldog II. János Pál vallomása azért is figyelemre méltó, mert először említi pápai dokumentum az eucharisztia kozmikus dimenzióját. Ez a dimenzió segíthet bennünket, mai kor embereit, hogy be tudjunk lépni a szentségimádás spiritualitásába. Hiszen nem arról van szó, hogy a szentségimádás során egy „katolikus” hittételt (azt, hogy Jézus Krisztus istenségével és emberségével valóságosan jelen van az oltáriszentségben) demonstrálunk, hanem személyesen találkozunk Isten Fiával, a Megváltóval.

2. A szentségimádás misztikája

Sokan panaszkodnak, hogy nem találják Istent az életükben. Számukra biztos pont és jó hír lehet, hogy a szentmisén kívül a szentségimádás az, amikor biztosak lehetünk benne, hogy Jézus Krisztus jelen van a számunkra. Főleg a középkorban sok csoda is kapcsolódott az Eucharisztiához (vérző vagy lebegő ostyák, csodálatos gyógyulások), ezek is a hittapasztalat elmélyítésére szolgálhatnak. A szentségimádás kialakulása során sok szent és misztikus került nagyon különleges kapcsolatba az oltáriszentségben lévő Jézussal. Alig van olyan hivatástörténet, lelki tapasztalat, ahol ne játszana kiemelkedő szerepet az Eucharisztia. Például Lisieux-i Szent Teréz egyik kedves lelki témája az Eucharisztiában jelen lévő Jézus fényében haladó hajó volt, vagy Boldog Kalkuttai Teréz anya imádságos életének a központja volt a napi szentségimádás. A szentségimádás nem csupán a szentek exkluzív kiváltsága, hanem mindannyiunk számára adott lehetőség arra, hogy a jelen lévő Jézussal találkozzunk. A szentségimádásnak ez a rendkívül egyszerű titka: ha megnyitom magam Krisztus előtt, ő betölt a jelenlétével. A szentségimádásban egy egészen személyes kapcsolatra van lehetőség, egyszerű jelenlétemmel tudok válaszolni Jézus megszólítására.

3. A szentségimádás, mint a Szent Szív tisztelet leghitelesebb gyakorlata

A Szent Szív tisztelet kezdetei a 17. századra nyúlnak vissza. Alacoque Szent Margit egy szentségimádás során kapott isteni küldetést a Szent Szív tisztelet elterjesztésére.

A látomásról így ír: „Elfelejtkeztem önmagamról és a helyről, ahol voltam, belevesztem az isteni Lélekbe, szívemet csordultig áthatotta szeretetének ereje. Hosszú ideig engedte, hogy isteni Szívén pihenjek, ahol szerelmének gyönyöreit ízleltette velem, és Szent Szívének megmagyarázhatatlan titkait értettem meg, melyeket eladdig elrejtett előlem, és csak ekkor fedett fel első ízben, de olyan érzékletes és hatásos módon, hogy nem hagyott egy pillanat kételyt sem bennem…” Barat Szent Magdolna Zsófia, a Szent Szív Társaság alapítónője számára is központi fontosságú volt a szentségimádás, ezért a Sacré Coeur nővérek imaéletében központi helyet foglal el a közös szentségimádás. A Szent Szív tisztelet lényege, hogy Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek ismeretébe behatoljunk, és ennek megfelelően elmélyítsük Krisztushoz való viszonyunkat. A szentségi Jézus előtti rendszeres jelenlétben erre lehetőség van, a szentségimádás során egzisztenciális szinten lehet Jézussal találkozni, lehet az ő szeretetét elfogadva formálódni.

Számunkra, a modern kor gyermekei számára a gyorsan változó világ sok kihívást, bizonytalanságot ad. Az Eucharisztiában valóságosan jelen lévő Jézus egy örök biztonság, sarokkő, alfa és omega.

Tornya Erika RSCJ

Tornya Erika RSCJ

Sacré Coeur nővér. 1970-ben született Szegeden. Gépészmérnök-mérnöktanár, 11 évig gyárban dolgozott projektmenedzserként. Hittanár-nevelő (MA) diplomát a budapesti Sapientián, lelki kísérői képesítést a Kardinal König Akadémián (Bécs) szerzett, jelenleg Szent Ignác-i lelkigyakorlat vezetést tanul (Bécs-Ludwigshafen). Hivatásgondozással és ifjúságpasztorációval foglalkozik.

Munkájának virtuális része figyelemmel kísérhető itt: hivatasrscj.blogspot.com

 

Kezdd el a SZENTSÉG-Imádás EGYSZERŰ Szolgálatát!

Krisztus értünk „adta a szívét – az Eucharisztiát”**

**Forrás: medjugorjeportal.hu

 

A Szentségi Jézus imádása:

térben és időben jelen lenni, és lángra lobbanó szívvel imádni Istent,

most és mindenkoron, örökkön-örökké!

 

A Szentség-imádásra lehetőségünk van az alábbi helyeken és időpontokban:

I. Országos helyszíneken:

Szentségimádás-kereső – Oltáregyesület

II. Biatorbágyon:

  • SZERDÁN (hetente), 20-22 óráig a Gizella otthon Hagyó atya adoráló kápolnájában (CSENDES). A meghívó Neked is szól és megtekinthető ITT.
  • Első pénteken (havonta) a biai Szent Anna templomban, 18.30-tól – 19.30-ig.
  • Vasárnap (havonta) a torbágyi Szűz Mária neve templomban, 15-16 óráig.

64. Jelen van (1. rész) – Tornya Erika RSCJ