66. A Szentség-imádás: böjt és ima

Ismételten buzdítalak Benneteket az Eucharisztiában megtestesült Krisztus rendszeres imádására!

„A Szentség-imádás böjt és ima.”

„Aki mindenét odaadta, az a szívét is odaadta.”

„A Szentség-imádás a szív odaadásának iskolája.”

„A rendszeres SZENTség-imádás út a rendszeres megtéréshez.”

„A Szentség-imádás során egzisztenciális szinten lehet Jézussal találkozni.”

„Neki adott 1 óra, neked adott 30, 60, 100 x kegyelem.”

 

„A Szentség-imádás: böjt és ima”

Böjt a szemnek, böjt az értelemnek, böjt az akaratnak, böjt az érzéseknek és böjt mindannak, ami akadály bennünk, vagy körülöttünk, hogy Istennel egységben éljünk.


A Szentség-imádás: böjt a szemnek

Szentség-imádás közben Krisztust szemlélem, Benne az Atyát és a Szentlelket. Betölti látásomat az Isten országa, és belső élete, akkor is, ha testi szememmel csak az Eucharisztiát látom. Ő néz engem és én nézem Őt. Ez alatt nem a tévét nézem, nem a szemnek csiklandozó képeket az interneten, avagy nem valamilyen hírforrást olvasok, hanem „csak” Krisztust szemlélem. Ebben az időben minden más látásáról, nézéséről, olvasásáról lemondok, Krisztus iránti szeretetből.


A Szentség-imádás: böjt az értelemnek

Le kell mondanom az értelem központúságomról, arról, hogy azt higgyem, én mindent tudok, értek, értelmem még Isten eleven munkáját is távoli hitigazsággá, hittétellé képes elvonatkoztatni. Értelmem még Istent is „helyén” képes kezelni, mint ahogy mindent és mindenkit. Megteszem a Neki járó tiszteletet, hódolatot, de csak az értelmemmel, mert szívemet távol tartom Tőle. Szentség-imádás lemondás az értelem központúságról, a szív elsőbbsége érdekében, hogy ne féljek az Istennek való intimitástól, Vele való mély és bensőséges kapcsolatról, amiben teljesen kiszolgáltatom magamat Neki, Neki, akiben soha nem csalatkozhatok.


A Szentség-imádás: böjt az akaratnak

Szentség-imádás lemondás mindarról, amit én akarok, és ráhangolódás mindarra, amit Ő akar az életemben. Akaratom áthangolása az Ő akaratának a felismerésére, és vágyakozás az Ő akaratának a beteljesülésére.


A Szentség-imádás: böjt az érzéseknek

Szentség-imádás lemondás mindenféle élvezet hajszolásról, valamilyen mély függőség kiéléséről. Szentség-imádás következménye, hogy előbb-utóbb Isten szeretete lángra lobbantja a Szentlélek által a szívünket, ami Isten iránti mély elköteleződés, vágyakozás és meghittség érzését adja ajándékul. Az Ő érzései, az Ő irántuk lángoló szeretete lángra lobbantja bennünk az Ő iránta való szeretetünket. Érzésvilágunk megtisztul, megszentelődik.


A Szentség-imádás: böjt mindannak, ami akadály bennünk, vagy körülöttünk, hogy Istennel egységben éljünk

Szentség-imádás maga a böjt célja. A böjt arra irányul, hogy szívünkben (spirituális központunk) még teljesebb találkozzunk a Szentháromságos Egy Istennel, elmerüljünk az Ő szeretetében. „A böjt célja az [.. ], hogy egy megrendültebb állapotban átéljem a saját gyöngeségemet, amit nem valami táplálékkal vagy élvezettel akarok betölteni, hanem tudjak Istenhez fordulni kiüresedett, hiányokkal teli helyzetemben.” (Pál Ferenc atya) Szentség-imádás a psziché gyógyulása és tisztulása is. Mai szóhasználattal a Szeretet gyógyító pszichoterápiája is. Nem csak a spirituális középpontunkat a szívünket teremti újjá, jelenléte, szeretete és szentsége iránti érző szívvé, hanem pszichénket, testünket-lelkünket is gyógyítja.


A Szentség-imádás: böjt és szeretet a szívnek

Szentségimádás a szív megszentelődése: elmerülés a Szent Szív szeretetében. A szíved tisztasága feltételezi a Szent Szív jelenlétét, az Ő eleven életét, az Ő arcának megjelenését, arcának örök szemlélését.


A Szentség-imádás: böjt a testnek

Leborulunk, letérdelünk és kitárt karral imádjuk Őt. Nem valamilyen testmozgást gyakorlunk, meg erősítjük magunkat fizikailag, hanem testünk is az imádás szolgálatába áll, kifejezi, hogy miképpen is viszonyulunk Őhozzá.


A Szentség-imádás: böjt az időnek

Ha a böjt idején vennénk egy lapot és kiszámolnánk, mennyi időt szánunk a 168 órából és mire, jól lehetne látni, hogy mennyi esélyt, mennyi időt adunk Istennek. Ha ténylegesen 1 órát vállalunk Szentség-imádásra ez az időnk 0,6 %. Szentmisével, napi imával együtt sem szánunk sem szánunk az időnkből többet 1-2 % Istennek. Milyen hatalmas Isten szeretete, hogy ilyen csekély időben is meg tud tartani bennünket, és milyen sokat tudna tenni, ha több időt adnánk Neki! Ehhez képest összehasonlítjuk, hogy pld. szórakozásra, televízió, avagy hírek követésére mennyi időt szánunk ez lehetséges, hogy kitenné a napi 1-2 órát is, ami heti időnk 5-8 %-a. A böjt lehetőség a megfelelő egyensúlyok megtalálására. Mire szánjuk időnket, kezdve azzal, hogy legalább 1 órát adunk Istennek a Szentség-imádás által.


A Szentség-imádás: böjt a jó lehetőségeknek, a kényelemnek

A Szentség-imádás egy radikálisan Istennek szentelt idő. Elhitethetjük magunkkal sokszor, hogy kellő időt szántunk az imádásra, végül rajtakapjuk magunkat, hogy a munka, az otthoni környezet, a sok lehetséges „jobbnál-jobb” program mellett valójában nagyon kevés esetben szántuk teljesen magunkat oda Isten számára, hogy Ő cselekedjen. Ezért abban az 1 órában, amikor a Szentség-imádást vállalod rendszeresen, tényleg lemondasz minden „egyéb jobbnál-jobb” lehetőségről. Az időbeni lehetőségeink 168 órában sűríthetőek. Hajlamosak vagyunk bezsúfolni mindent, mintha ezekre valóban szükségünk lenne. Istenre, az Ő imádására és szívünk Isten jelenlétében való feltöltekezéséről megfeledkezünk. Ha ez hiányt szenved, „senki” sem kopogtat – látszólag. Csak éppen szívünk szárad ki teljesen, és bár lehet, hogy kicsattanva érezzük magunkat a fitness-től, csak éppen a szívünk kerül vérszegény állapotba, Isten szeretetétől elfalazott, megkeményedett, hiányos állapotba. Ennek okán igen nagy távolság tud kialakulni szívünk és az Ő Szíve között, akár úgy is, hogy törvény szerint példa keresztény életet élünk, a parancsolatot megtartjuk, de szívünk távol maradt Istentől, mert valójában nem Őt követjük, csak valami szabályrendszert. A Szentség imádás nem szimbólum, nem hittétel, nem csupán valamilyen logikai okfejtés, egy állítás, amelyet igaznak fogadunk el, vagy nem, hanem a Szent Szív eleven kinyilatkoztatása és munkája bennünk. A Szentség-imádás a megszentelődésünk forrása, Isteni jelenlét erejének a megsokszorozódása.


A Szentség-imádás: böjt a saját tökéletességünknek

Életszentség: elsősorban nem az önmagában tökéletes ember fokmérője, ha az lenne, akkor önmagában a tökéletesség lenne az, ami szent és nem az élő és személyes Isten. Életszentség jellemzője, akinek az életét Krisztus jelenléte megszenteli, és akiben Krisztus állandó jelenléte megnyilvánul, azaz Krisztus és életének gyümölcsei megjelennek állandó jelleggel. A Szentség-imádás Isten teljességében való öröm, a saját tökéletlenségünk és kicsinységünk teljes bizonyossága. A Szentség-imádás során szabaddá válunk a saját tökéletességünk én-központúságától, hogy Isten egyedül elég, az Ő jelenléte az, ami egyedül számít. Egyedül Őrá kell szegeznünk a tekintetünket és nem magunkkal foglalkozni. Fel kell hagynunk a saját tökéletességünkbe vetett képpel és elvárással, hogy Isten a gyengeségünkben megmutassa az Ő irgalmának és szeretetének erejét. Isten ereje az emberi gyöngeségben mutatkozik meg. „Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.” (2Kor 4,7)


A Szentség-imádás: böjt és ima

A Szent elvezeti a szívedet, hogy éld és szívedben valld: „Uramat Istenemet imádom, csak neki szolgálok.” A szentségimádásban Krisztus egyesíti a szívedet az Ő Szent Szívével, Benne és általa elevenné válik, hogy Benned lakik az Atya, a Fiú és Szentlélek, és soha onnan el nem távozik.

Kezdd el a böjtöt másképpen, mint eddig, vállald a Szentség-imádás csendes gyakorlatát hetente 1 órában! Ez lehet az egyik, legteljesebb böjti vállalásod, mert objektív módon, megkerülhetetlenül összekapcsol az élő, eleven, megtestesült Istennel. Ne félj, nem múlik el nyomtalanul!

 

Kezdd el a SZENTSÉG-Imádás EGYSZERŰ Szolgálatát!

Krisztus értünk „adta a szívét – az Eucharisztiát”**

**Forrás: medjugorjeportal.hu

 

A Szentségi Jézus imádása:

térben és időben jelen lenni, és lángra lobbanó szívvel imádni Istent,

most és mindenkoron, örökkön-örökké!

 

A Szentség-imádásra lehetőségünk van az alábbi helyeken és időpontokban:

I. Országos helyszíneken:

Szentségimádás-kereső – Oltáregyesület

II.Biatorbágyon:

  • SZERDÁN (hetente), 20-22 óráig a Gizella otthon Hagyó atya adoráló kápolnájában (CSENDES). A meghívó Neked is szól és megtekinthető ITT.
  • Első pénteken (havonta) a biai Szent Anna templomban, 18.30-tól – 19.30-ig.
  • Vasárnap (havonta) a torbágyi Szűz Mária neve templomban, 15-16 óráig.