29. A megtestesült Igazság

Eucharisztikus Jézus imádása
az Igazsággal való találkozáshoz vezető
KAPU és ÚT.

Az imádás során Krisztus Szeretetének Lángja megszabadít mindentől ami hamis,
Szívünkbe árasztja Lelkét, és elvezet bennünket az Igazságra.
Ő, mint maga a megtestesült Igazság szabaddá teszi a mi szívünket….
Nem feltétlenül azonnal, egyik napról a másikra, de szép lassan munkája bennünk gyümölcsöt hoz.

Egyedül Ő képes minket megszabadítani, és szabaddá tenni és nem mi magunkat.

Az önnevelés: jellemünk formálása, természetünk alakítsa, önismeretünk része, emberi tanulásunk folyamata…

DE SZÍVÜNKET egyedül Krisztus képes szabaddá tenni, erre a legeltökéltebb emberi erőfeszítés sem képes, bármekkora is legyen erre a kísértés, a csábítás, hogy magunk erejében bízzunk inkább, mint Krisztus szabadító munkájában.

Egyedül az Ő ereje s jelenléte képes a szívünket megszabadítani mindentől, ami gátja bennünk a Szeretetnek.

Az Ő igazsága nem kényszeresség, és az önmagunk által gyártotta tökéletesség zsákutcája,
Az Ő igazsága és valósága valóban szabaddá tesz bennünket és újrateremti a kegyelme által életünket, és újjáteremti bennünk a Vele való teljes közösséget.

Szívünkkel imádjuk Istent, akinek jelenléte és imádata szabaddá tesz Bennünket

  • gonosz gondolatoktól,
  • olyan vélekedésektől, amelyek bennünk gátjai a megbocsátásnak,
  • olyan szenvedélyektől, azokkal kapcsolatos késztetésektől, amelyek alkalmasak elszakítani bennünket Krisztustól, vagy amelyekre nem vagyunk képesek nemet mondani,
  • arra, hogy a kiengesztelődés Szentségéhez járuljunk, minél rendszeresebben és teljesebben,
  • hogy a bűnök által ütötte sebekből kigyógyuljunk;
  • hogy az Istenbe vetett Bizalmunk helyreálljon, begyógyuljon.

Csak igazán szabadon tudunk igazán szolgálni Istent és embertárasainkat, és igazán szeretni Istent és embertársainkat.

MERD egészen rábízni magad az Ő SZABADÍTÓ szentségi jelenlétére…

…..belépni és elidőzni Jézus Szívében, ami az igazi VALÓSÁG és SZABADSÁG a számunkra….

…. itt az idő……, hogy átadd szíved….

…. hogy elkezd!

Szent II. János Pál pápa buzdítására:
„Krisztus a testévé és vérévé változtatott kenyér és bor egyszerű színei alatt velünk járja az élet útjait mint erősségünk, útravalónk, és mindenki számára a remény tanúivá tesz bennünket. S ha e misztérium színe előtt az értelem megtapasztalja is a maga korlátait, a Szentlélek kegyelmével megvilágított szív meglátja, hogyan kell viselkednie, s hogyan kell elmerülnie az imádásban és a határtalan szeretetben.” 

Forrás: ECCLESIA DE EUCHARISTIA II. János Pál pápa enciklikája az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról