34. Az Isten országa

az Eucharisztikus Jézus imádása…

Isten országába nyíló kapu,
Isten országába vezető út!

 

Jézus imádása és jelenléte nem hasonló Isten országához, hanem maga az Isten országa.

Az imádás során Jézus nem csak részesít az Országának hatalmában, hanem elismerjük és hódolatunkat adjuk neki, mint szívünk királyának.  Így ahol Ő a király, ott kezdődik az Isten országa.
Nem azzal kell foglalatoskodnunk, hogy a búza között van-e konkoly.  Megtapasztaljuk, hogy az nagyon fontos, hogy ennek ellenére, ha megtapasztaljuk a rossz hatását akár szívünkben, akár környezetünkben, ki a végső Úr számukra.

Jézus imádására szánt időnk Krisztus uralmának megszilárdulása a szívünkben, mert nem szolgálhatunk két úrnak egyidejűleg. Jézus ereje szabaddá tesz bennünket, hogy az Ő országában éljünk, Vele való közösségben, de ezt csak Őáltala lehetséges egyedül, a Vele való időt semmi sem pótolhatja.

 

Isten Országa, Krisztus királyi uralma,
az Ő uralma kizárólagos, más uralommal nem fér össze,
így egyedül Neki jár az imádás, áldás, feltétlen tisztelet és hatalom örökké!
Annak, ki a trónon ül*

 

Jézus hatalma szabadságunk záloga
és mindazoké akik bíznak Benne.

 

Merd….. alávetni magad,
átadni szíved Krisztus hatalmának és kizárólagos uralmának!

Merj bízni …
Jézusnak gondja van rád, gondodat viseli!

…itt az idő……, hogy
átadd szíved…….. hogy elkezd!

 

*Forrás: http://www.kottacsere.hu

GD