32. Corporis Christi Societas – Krisztus Teste Társasága

Eucharisztikus Jézus imádása
KAPU és ÚT
amely elvezet az Élő Istenhez…
ez maga az Élő Istennel való találkozás…… 

 

Merj…..belépni és elidőzni az Élő Isten Szívében!
itt az idő……, hogy átadd szíved…….. hogy elkezd! 

 

Corporis Christi Societas – Krisztus Teste Társasága különös módon szorgalmazza az eucharisztia imádását.

Érdemes megismerni őket: www.corporischristisocietas.com

Megjelent könyvük: „A Szentségimádástól az evangelizációig” (From Eucharistic Adoration to Evangelization)

Nagyon élő módon tesz tanúságot a Szentségimádáson keresztül Krisztus munkájáról bennünk, családunkban, egyházközségünkben, az egyházban és a világban.

 

From Eucharistic adoration to evangelization book