46. Ima a Szent Vér erejében

„Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Mt 4,10)

Jézus ekként foglalta össze az ószövetségi parancsolatot:
„Ne imádd, s ne tiszteld ezeket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. …….Szorgalmasan vigyázz arra, hogy meg ne feledkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. Féld az Urat, a te Istenedet és csak neki szolgálj; s az ő nevére esküdj.” (MTörv 5,9;6,13)

Jézus akkor jelenti ki mindezt, amikor a Lélek elvezette Őt a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

„Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki: »Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem.« Jézus azt felelte neki: »Távozz, Sátán! Mert írva van:‘Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj’«. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki.”  (Mt 4,1-10)

Jézus eucharisztikus imádása a legradikálisabb elhatárolódás,

szabadság és védelem a legfőbb kísértő, a Sátán és az ő cselvetése ellen.

Nyilvánvaló, hogy a Sátán tudja, ki Jézus és tudja, hogy Jézus maga Isten Fia. De amit semmilyen módon nem tud elviselni: Isten imádását és kizárólagos uralmát!

A szentségi Jézus imádása elvezet téged a legteljesebb szabadságra. Ő és az Ő imádása jelenti neked a szabadulást mindentől és mindenkitől, ami és aki szabadságodban megkötöz, avagy szabadságodat el akarja venni. Az Ő jelenéte a mi a szabadságunk és védelmünk!
Térben és időben adj rendszeres lehetőséget magadnak, és Neki is, hogy találkozni tudj Vele és elidőzni az Ő társaságában.

Merd megnyitni a szívedet!
Merj találkozni Jézussal!
Merd Imádni Istent!

Semmi sem pótolhatja az Eucharisztikus Jézus rendszeres imádását az életedben!

Kezdd el most, hogy időt és lehetőséget keresel a Szentségi Jézus rendszeres imádására, már ezen a héten!

Ima a Szent Vér erejében: