19. Jézus Szent Szívébe vezető Kapu és Út

Eucharisztikus Jézus imádása a Jézus Szent Szívébe vezető Kapu és Út….

Jézus teljesen megnyitotta előtted Szívének kapuját, amikor az Eucharisztiában teljesen kiszolgáltatja önmagát, jelenlétét és szeretetét, várva, hogy Te is nyisd meg a szívedet, nem csak szándékkal, hanem tettekkel, időben és térben, mint ahogy a legjobb barátoddal is teszed, vagy tennéd…

Mert Ő Barátjának tekint Téged, odaszánja neked az idejét, jelenlététét, és ezen Barátságáról, Szeretetéről már az evangéliumokban is biztosított:

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.”  (Jn15)
Mennyire kevés igaz barátunk van, de ha az emberek között egy igaz barátunk sem akadna, Jézus Barátsága megingathatatlan és hűséges, olyan a szeretete irányodban, mint, ahogyan Őt szereti az Atya….
Az eucharisztikus Jézus imádása ennek a barátságnak az elfogadása, és elmélyítése, a Vele való bensőséges kapcsolat legteljesebb megélése….

…legegyenesebb út Jézus Szentséges Szívének misztériumába: a Szeretet misztériumába…..

Jézus szíve megnyitja a Te szívedet is, mert az Ő barátsága és szeretete, nem kérkedő, nem tolakodó, nem a saját javát keresi, együtt örül Veled, és mindennél erősebb a Hozzád való hűsége….

Vár és kivárja, hogy lassan egyre több mindent megossz Vele, bár jobban ismer, mint Te ismernéd Önmagad, közelebb van Ő hozzád, mint Te lennél valaha önmagadhoz, és mégis ……csak kopogtat…

megvárja, hogy lassan megnyisd a Szívedet Ő előtte, és beengedd az életedbe ….

és ha szánsz rendszeresen időt arra a Barátodra, Aki úgy szeret Téged, mint Őt az Ő a mennyei Atya…

…az Ő Szeretete lassan megnyitja a szívedet…, mert nem tudod nem megtapasztalni ezt a Szeretetet….

Ő bizonyosan nem az a Barát, aki csak a jóban az……

Ő részese akar lenni az életednek, a nehézségeidnek, szenvedéseidnek,  az elhagyatottságod perceiben is Veled van, akkor is, amikor és ahol már senki sem kísér utadon….
…… és így lesz az  Eucharisztikus Jézus imádása  a Szeretnek az Ő Szent Szívéből a Te szívedbe vezető útja, találkozása…..

A Szentségi Jézus imádása egyenes Út Jézus Szent Szívébe.

Merd rábízni magadat, rendszeresen – legalább hetente 1 órában…

 ….éppen Nagyböjt idejében itt az idő, hogy elkezd!