23. A legszentebb szentély

Eucharisztikus Jézus imádása

 út Jézus szent Szívébe,
Isten szívébe,
az Atya Szívébe,

az Eucharisztikus Jézus Szíve

minden szív királya és központja
a mi szívünk királya és központja

A mi szívünk, ami nem az értelmünk, és nem az érzéseink, hanem bibliai értelemben az a hely ahol találkozunk Istennel:
amelynek központjában található a legszentebb szentély: a SZENTEK SZENTJE, JÉZUS SZÍVE.
A szentek szentje, a legszentebb (szentély): az Ószövetségben több áldozatnak, kultikus tárgynak és térségnek, de főleg a szent sátornak és a jeruzsálemi templom legbelső részének neve. Ide csak a főpap léphetett be évente egyszer, az engesztelés napján (Lev 16,2).

Jézus Szíve,
a mi életünk és feltámadásunk ….
békességünk és engesztelésünk

Merd rábízni magadat, rendszeresen Jézus Szívére – legalább hetente 1 órában…

….éppen közelgő Húsvét ünnepén itt az idő, hogy elkezd!

Jézus Szíve Litánia