4. „… pedig csak egy a szükséges …”

04-Marta és Maria„Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához,  és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: Uram! – méltatlankodott, – nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem!
Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.” Lk 10,38-42

 

 

Milyen kapcsolat van illetve lehet a fenti igerész és a Szentségimádás között?

 

MA, ITT és jelen életünkben?

 

Ezt az alábbi angol nyelvű video és tanítás megvilágítja: