Meghívó Jézus imádására

Kedves Testvérek!

I.
A szívünk felette áll és képes felemelkedni életünk a földszinten zajló mindennapi, kizárólagos tapasztalatából, és Isten országának emeleti termébe, Jézus Krisztus állandó imádásába.

A szívünk a hit által font imádás által Jézus szívébe kapaszkodik.
A Lélek felemel és betölt a Menny világosságával,
életadó forrásával,
felismerteti önmagunkat,
és igazi identitásunk forrását Krisztusban.

Ha kételkedsz ki is vagy valójában, akkor ne külsőségekben, pszichikai képességeidben, vagy mások ítéletében, hanem a Lélek spirituális erőterében, a szív rejtekében keress. Itt megtalálod Őt, hogy megtaláld önmagad.

Nem az vagy amit csinálsz, és
nem az vagy, akinek mások látnak.
Nem az vagy akinek az emberek gondolnak,
vagy akinek a világ lát,
sőt még az sem, akinek te látod önmagadban önmagad.

Az vagy, aki Őbenne, Őáltala, Ővele vagy. Őbenne van identitásod egyedüli forrása……szabadulásod, minden más látástól, ami elnyomni, elfedni próbálja benned Krisztusban teremtetett arcodat.

Nézd Őt, és meglátod önmagadat, de nem a földszinten, hanem az emeleti szobádban, ahol imádod Őt szüntelen.

Imádd Őt, kezd el, hiszen mi mást tehetnél, erre vagy teremtve Jézus Krisztusban az idők kezdete előtt.
Krisztussal egyesülve, soha nem múló vággyal imádd Őt…….. Ha távol jársz Tőle, ne csodálkozz, hogy semmi sem tudja megnyugtatni szívedet.

Engedd, hogy a földszint népe elnyugodjon, és az emeleti szoba végtelen fényessége láthatóvá válljon.

Szívedben a Menny már nyitva áll, a Menny kapuját Jézus Krisztus megnyitotta halálával és feltámadása által.
A Szívén keresztül, a KAPUN terel minden emberi szívet Isten országába.
A Szentlélek szeretettől lángoló kötelékével emeli fel életedet, hogy meglásd az Atya és a Fiú dicsőségét szívedben, mások életében, minden emberi szívben. Isten országa benned van, és szívedbe áramlanak Szentlélek tüzének folyamai, hogy szabadulást hirdessenek a foglyoknak, akik még nem ismerték fel a Lélek tanúságtételét, hogy a feltámadás erejében részesülve életük legyen.

A Lélek hív és lángja ízzítja szívedet, mint egy parázs, hogy szíved legyen a Mennyei tűzek lángoló helye ebben a világban, életadó vízforrásának folyama, hogy senki el ne vesszen, hanem mindenki megtalálja igazi önmagát és életét Krisztusban, az Ő szabadító vére által.

Az imádás során a Lélek nyilatkoztatja ki szívedben mindazt, amit Jézus és az Atya mond neked, hogy az Ige, amelyet Lélek mond neked benned maradjon, és tanúságot tegyen benned az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről.

Hívlak, hogy csatlakozz Jézus Krisztus imádásának folymába.
Gyere szentségimádásra! Ha nem teheted, csatlakozz a szíveden keresztül.

II.
Hívlak az elsőpénteki III., Jézus imádó országos éjszakai virrasztásra és szentségimádásra, amelybe szíveden keresztül elsődlegesen, de személyesen is belehet csatlakozni, de csak korlátozott létszámban. Ha így szeretnél csatlakozni, azt jelezd.

A biatorbágyi szentségimádó, oltáregyleti és eucharisztikus élet tagjai,
a Szívek Szövetsége és Missziója, és a
a Jézus Szívének Szövetsége és Missziója
szolgálatában:

Istent imádó, lángoló szívvel, tűzzel és szeretettel:

dr. Gakovic Dániel
szentségimádó és buzdító
+36309207057
szivekszovetsegemisszioja@gmail.com

„Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. 8Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. 9A bűnről, amiért nem hittek bennem. 10Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. 11Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. 12Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. 13Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. 14Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. 15Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.” (Jn 7,14)