22. Minden szív királya és központja

Eucharisztikus Jézus imádása
út Jézus Szent Szívébe, Isten szívébe.

Az Eucharisztia maga Jézus megnyitott, kiszolgáltatott szíve, Benne az Atya Szíve….. minden szív királya és központja:

a mi szívünk  királya és központja…
a mennyország kapuja…
szeretet lángoló tűzhelye…
az élet és szentség forrása…
életünk és feltámadásunk…

 

Jézus Szíve Litánia

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív  – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív  – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma  – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív  – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív  – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és központja – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt- Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága  – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozata – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége – Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége – Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt.
Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek.
Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.

 

Merd rábízni magadat, rendszeresen – legalább hetente 1 órában…

….éppen Nagyböjt idejében itt az idő, hogy elkezd!

 

Jézus Szíve Városa: Paray-le-Monial – Bemutató  – Nézd meg, nyisd meg!

 

“Úgy teszem oda magamat Isten elé, mint egy elkészített vásznat a festő elé. Arra kérem őt, rajzolja rám a keresztre feszített Jézus tökéletes képmását.” (Alacoque Szent Margit-Mária)