Ima

IMA A LELKIPÁSZTORUNKÉRT

    Jézusunk, ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben közöttünk lakozol,
áraszd reánk kegyelmeid bő sugarát a mi jó pásztorunkra, lelki atyánkra.
Add meg neki a kegyelmet, melyekre saját magának és a mi megszentelésünk érdekében szüksége van.
Add, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai fölött, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá.
Áldd meg őt, midőn szívét imában hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti,
s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad.
Add, hogy a te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak neked és szent hivatásának él;
Adj szavainak, súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen neked és hozzád vezessen;
s ha majd eljössz ítélni pásztort és nyájat, mi is és minél többen az ő öröme, és dicsősége lehessünk,
s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. – Ámen.