Életfelajánlás imája

A Szűzanya nagyon kéri azokat a lelkeket, akik naponta, vagy legalább egyszer egy héten szentáldozáshoz járulnak, hozzanak életáldozatot Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére, hogy azok el ne kárhozzanak, hanem legalább végső órájukban elnyerhessék az örök üdvösség kegyelmét.

A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tisztaszándékú munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Szent Vérével és Kínszenvedésével van felajánlva.

Felajánlásunkat mielőbb tegyük meg, és időnként újítsuk is meg!

A SZŰZANYA ÖT IGÉRETET TETT AZ ÉLETÁLDOZATOT HOZÓKNAK:

  1. Nevük be lesz írva Jézus szeretettől lángoló és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe.
  2. Jézus érdemeivel egyesített önátadásuk által sok lelket mentenek meg a kárhozattól. Áldozataik érdeme kiterjed a világ végéig élő lelkek számára.
  3. Családtagjaik közül senki nem kárhozik el, még akkor sem, ha a külső látszat ezt mutatná is, mert mielőtt lelkük testükből kiröppenne, megkapják lelkük mélyén a tökéletes bánat kegyelmét.
  4. Életfelajánlásuk napján az esetleg a tisztítótűzben lévő családtagjaik kiszabadulnak.
  5. Haláluk óráján mellettük állok, és tisztítótűz nélkül viszem lelküket a dicsőséges Szentháromság elé, ahol együtt élhettek velem.

Életfelajánlás

Édes Jézusom, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei Udvar előtt, a Te Szent Véred és Kereszthalálod érdemével egyesítve,
felajánlom szentségi Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint egész életemet, és amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozásomat, jócselekedetemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, Anyaszentegyházunk egységéért, Szentatyánkért, papjainkért és jó papi hivatásokért és az összes lelkekért a világ végezetéig.
Jézusom, fogadd életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitartsak. Ámen.

(1261/2000. Jóváhagyva: Székesfehérvár, 2000.10.08. Nádor püspök)