Házi áldás

Istennek áldása áradjon bőségesen erre a házra és a benne lakókra!
Lakozzék itt mindig a Szentlélek kegyelme.
Jézus legszentebb neve, melyben üdvösségünk van,
árasszon üdvöt és áldást erre a házra és a benne lakókra.

A boldogságos mindenkoron szűz Istenanya, Mária,
anyai gondosságával őrizzen és oltalmazzon meg mindenkit e házban
minden testi és lelki rossztól.

A dicsőséges Szent József égi közbenjárása
esdje ki e ház minden lakójára a kegyelmet,
hogy küzdelmükkel és szenvedésükkel bőséges érdemet szerezzenek.

E ház lakóinak szent Őrangyalai védjenek meg minden itt lakót az ellenség üldözésétől,
és vezessék őket egykor biztosan az égi hazába.

A Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
áldása áradjon ránk és maradjon velünk mindenkor! Ámen.