Ima a családunkért

Rendezd el Istenem minden dolgomat, őrizd minden bajtól kis családomat.
Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk, el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.
Rendezd el Istenem sajgó szívemet, el ne veszíthessen soha Tégedet.
Hitem örökmécse ki ne aludjék, mint Húsvéti gyertya, világosodjék.

Családom tagjai életükön át, lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.
Életük útjait ez ragyogja be, Te élj a szívükben élők Istene.
Rendezd el Istenem hajszolt életem, Szeretet Istene, lelket adj nekem,
Lelket, mely mindenben Rád hagyatkozik, Téged el nem felejt, Benned megnyugszik.

Mint a szentmisében: most felajánlom, kenyerem és borom: egész családom.
Családom Főpapja Te vagy Jézusom, egyesítsd magaddal kicsim és nagyom.
Rendezd el Istenem üdvösségemet, irgalmad pótolja gyengeségemet.
Másban én nyugtomat nem találom, életem, halálom Neked ajánlom.

Mindnyájunk jó Anyja, szép Szűz Mária, Hozzád is fordulok, mennyek Ajtaja,
Te vidd az Úr elé minden gondomat, oszd meg családommal boldogságodat. Amen.