Ima a XXI. század elején az üldözött keresztényekért

Istenünk, értünk szenvedő Szent Fiad így tanított minket:
„Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok”.
Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről,
akik bárhol a világban Nevedért üldözést szenvednek.
Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek,hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak,
és folytonos lelki békében élhessenek.

Istenünk, Te azt is tudod mennyi megpróbáltatás éri nemzetünket:
erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt.
Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény gyökereinkhez.
Add, hogy békében és felebaráti szeretetben élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel, Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.