Ima beteg testvéreinkért és a járványban szenvedőkért 2021

Keresztvetés
egy pici csend…

Urunk, Istenünk,
egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,
hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.
Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket betegségben sínylődő (N. testvérünkért) testvéreinkért.
Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, érezzék át, hogy azok közé tartoznak,
akiket az Evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy együtt szenvednek a világ üdvéért szenvedő Krisztussal.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

Mindenható, örök Isten, hívők üdvössége,
hallgass meg minket, amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért.
Add, hogy egészségüket visszanyerjék, és hálát adjanak neked Egyházadban.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön–örökké. Ámen.

Istenünk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei.
Fogadd el könyörgésünket, amelyekkel beteg testvéreink számára irgalmasságodat kérjük.
Add, hogy akiknek elvesztésétől félünk, azoknak felgyógyulásán örvendezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza,
mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken,
hogy irgalmad erejéből felgyógyulva egészségben láthassuk őket viszont Egyházadban.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Mindenható Urunk,
lelkek és testek Orvosa,
aki megalázol és fölmagasztalsz,
próbára teszel és újra meggyógyítasz,
látogasd meg beteg testvérünket a te kegyelmeddel.
Nyújtsd ki karodat, amely gyógyítással és gondoskodással teljes,
és gyógyítsd meg őt, fölkeltvén őt ágyából és erőtlenségéből.
Szégyenítsd meg betegségének szellemét,
űzz el tőle minden sebet, minden fájdalmat,
minden megpróbáltatást, minden lázat;
és ha vétek vagy törvényszegés volna őbenne,
nézd el, engedd el, bocsásd meg azt a Te emberszeretetedért.
Szánd meg Urunk a Te teremtményedet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban,
kivel áldott vagy a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt,
most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen.

Szent Rafael litánia (magánhasználatra)

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, minden lélek alkotója – irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, akinek látására az angyalok áhítoznak – irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, az áldott lelkek boldogsága – irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, a szent arkangyalok dicsősége – irgalmazz nekünk!

Szent Rafael, az egészség angyala – könyörögj értünk!
Szent Rafael, a trón előtt álló hét lélek egyike – könyörögj értünk!
Szent Rafael, Tóbiás hűséges kísérője – könyörögj értünk!
Szent Rafael, aki az ördögöt menekülni kényszerítetted – könyörögj értünk!
Szent Rafael, imádságaink felajánlója Isten trónja előtt – könyörögj értünk!
Szent Rafael, vakság gyógyítója – könyörögj értünk!
Szent Rafael, szenvedések enyhítője – könyörögj értünk!
Szent Rafael, vigasztaló minden szükség idején – könyörögj értünk!
Szent Rafael, aki örömmel megteszed azt, amit alázatosan kérnek tőled – könyörögj értünk!
Szent Rafael arkangyal – könyörögj értünk!

Jézus Krisztus, angyalok boldogsága – kegyelmezz nekünk!
Jézus Krisztus, mennyei lelkek dicsősége – hallgass meg minket!
Jézus Krisztus, égi seregek ragyogása – irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Úristen, aki kimondhatatlan jóságodból Szent Rafaelt híveid földi vándorlásának vezetőjévé rendelted, alázattal kérünk, vezéreljen minket a megváltás útján és segítségét szüntelenül érezzük minden testi-lelki bajban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Betegek Anyja, Szűz Mária,
virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el eszméletüket és meghalnak.
Akik haláltusájukat vívják,
akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,
akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük,
akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,
akiknek pihenni kellene, de a szükség a munkára kényszeríti őket,
akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,
akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,
akiket betegség közben még családjuk gondjai is nyomasztanak,
akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,
akik nem hisznek a túlvilágban,
akik Isten ellen zúgolódnak,
akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett! Ámen.

Miatyánk…
Üdvözlégy…
Dicsőség…