Házaspárok egymásra mondott áldása Szent Bálint napján

Hálát adok Érted Urunknak, Istenünknek!

Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz!

A Mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet!

Vezessen Téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az Út, az Igazság, az Élet!

A Szentlélek Isten vezesse lépteidet a szeretet és a hűség útján!

Áldjon meg Téged a szentháromságos Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek! Amen