Kilenced a Szentlélekhez

Áldozó csütörtökön, Urunk Mennybemenetele napján kezdjük.

Első nap – Ima az istenfélelem ajándékáért

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, ahogyan az Atyát és a Fiút.
Felajánlom szívemet, és hálát adok minden jótéteményedért, amelyet szüntelenül kiárasztasz a világban. Te vagy minden természetfeletti adomány szerzője, Te vagy, aki nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját. Kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel, és add meg nekem az istenfélelem ajándékát, hogy az visszatartson a múltban elkövetett hibáktól, amelyekért most bocsánatot kérek.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Második nap – A jámborság ajándéka

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, akitől minden természetfeletti adomány származik. Te nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját, kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel és szereteteddel, és add meg nekem a jámborság ajándékát, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljalak téged, serényebben kövessem sugallataidat, és gondosabban tartsam meg isteni parancsaidat.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Harmadik nap – A tudomány ajándéka

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, ahogyan az Atyát és a Fiút. Az angyalok dicséretéhez társulva dicsérlek téged, akitől minden természetfeletti adomány származik. Te nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját, kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel és szereteteddel, és add meg nekem a tudomány ajándékát, hogy helyesen ismerjem meg az isteni dolgokat, és tanításod által megvilágosítva járjak az örök üdvösség útján.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Negyedik nap – A lelki erősség ajándéka

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, ahogyan az Atyát és a Fiút, igaz Istenemként imádlak téged, akitől minden természetfeletti adomány származik. Te nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját, kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel és szereteteddel, és add meg nekem a lelki erősség ajándékát, hogy bátran felülkerekedjek minden világi veszélyen, mely szemben áll a lélek üdvösségével.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Ötödik nap – A jótanács ajándéka

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, ahogyan az Atyát és a Fiút. Az angyalok dicséretéhez társulva dicsérlek téged, hálát adok minden jótéteményedért, amelyet szüntelenül kiárasztasz a világban. Te vagy minden természetfeletti adomány szerzője, Te vagy, aki nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját. Kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel és szereteteddel, és add meg nekem a jótanács ajándékát, hogy jól tudjam megválasztani, mi a legmegfelelőbb lelki előrehaladásomnak, és képes legyek felismerni a kísértő minden csapdáját és cselszövését.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Hatodik nap – Az értelem ajándéka

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, ahogyan az Atyát és a Fiút. Az angyalok hódolatához társulva dicsérlek téged. Felajánlom szívemet. Te vagy minden természetfeletti adomány szerzője, Te vagy, aki nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját. Kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel, és add meg nekem az értelem ajándékát, hogy be tudjam fogadni az isteni titkokat, és add, hogy a mennyei dolgok szemlélése által megszűnjön ragaszkodásom a világ minden változandóságához.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Hetedik nap – A bölcsesség ajándéka

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, ahogyan az Atyát és a Fiút. Hálát adok minden jótéteményedért, amelyet szüntelenül kiárasztasz a világban. Te vagy minden természetfeletti adomány szerzője, Te vagy, aki nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját. Kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel és szereteteddel, és add meg nekem a bölcsesség ajándékát, hogy helyesen tudjam irányítani cselekedeteimet, s hogy Istent úgy szeressem és szolgáljam, hogy egykor részem legyen az örök boldogságban.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Nyolcadik nap – Alázatos könyörgés

Szentlélek, Isteni Vigasztaló, szegények Atyja, szomorúak Vigasztalója, szívek Világossága, lelkek Megszentelője, leborulok jelenlétedben. A legmélyebb alázattal imádlak és ezerszer ismétlem az angyalokkal, akik trónod előtt állnak: „Szent, Szent, Szent!…” Buzgó hittel vallom, hogy öröktől fogva létezel, az Atyától és a Fiútól származol. Vágyom arra, hogy jóságod felemelje és megmentse lelkemet. Szeretlek, ó, Szeretet Istene! Mindennél jobban szeretlek, mert te végtelen Jóság vagy, aki minden szeretetet megérdemel; és mivel hálátlanságomban oly sok bűnömmel megbántottalak, bocsánatot kérek, és teljes szívemből bánom, hogy megszomorítottalak téged, ó, végtelen Szeretet.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)

Kilencedik nap – Felajánlás és Lélek-hívás

Szentlélek, neked ajánlom szívemet, és könyörgöm hozzád, áraszd el világosságoddal és tüzeddel, hogy felolvassza szeretethiányom jegét. Te betöltötted hatalmas kegyelmekkel Mária lelkét, és lángra lobbantottad buzgósággal az apostolok szívét, boríts lángba az én szívemet is. Mária, akinek közbenjárására a kánai menyegzőn a víz borrá változott, nyerje el
számunkra is a végtelen szeretet borát, amely megrészegítette az apostolokat Pünkösd napján. Támasszon a Szentlélek Mária által új apostolokat, akiket Jézus Krisztus szeretete lobbant lángra. Te, aki isteni Lélek vagy, erősíts meg engem gonosz lelkekkel szemben. Te, aki Tűz
vagy, gyújtsd lángra bennem szereteted tüzét. Te, aki a Világosság vagy, ismertesd meg velem az el nem múló dolgokat. Te, aki Galamb vagy, adj nekem tiszta erkölcsöket. Te, aki szelíd fuvallat vagy, csendesítsd le bennem a viharokat, melyeket szenvedélyeim támasztanak. Te, aki a Nyelv vagy, tanítsd meg nekem szüntelen dicséret szavait. Kérlek, kelts életre engem kegyelmed által, szentelj meg engem szereteted által, vezess engem bölcsességed által, fogadj engem gyermekeddé, és ments meg engem végtelen irgalmaddal, hogy soha ne szűnjek meg téged áldani, dicsérni, szeretni ezen a földön és az örökkévalóságban. Ámen.

Miatyánk – Üdvözlégy – Dicsőség(3x)