Nő hálaadó imája Teremtőjének

Uram, hálát adok neked, hogy megteremtettél, és azért, hogy nőnek teremtettél.
Te már a bölcsőben belénk oltottad az odaadásra való hajlamot.
Fogékonnyá tetted szívünket az ajándékozó szeretetre.

Megajándékoztál bennünket azzal a finom érzékkel, hogy fölismerjük a legkülönfélébb helyzetekben azt,
ami szükséges, és aztán találékonyságunkkal azonnal segítsünk a bajon.
Egész lényünket, magatartásunkat a befogadásra, a szükségek és hiányok betöltésére rendelted.
Azért feléd is jobban kitárulunk és megnyílunk.

Hálát adok neked, Uram, hogy bátorító és vigasztaló szavunkkal erősíteni és lelkesíteni tudjuk a férfiakat, amikor elcsüggednek, elkeserednek.
Bár az emberek a gyöngébb nemnek neveznek bennünket, Veled együtt erőssé válunk a szenvedésben,
a megpróbáltatások elviselésében, a türelemben, kitartásban.

Az engesztelésnek – amelyet a világ bűneiért hozni kell – egy nagy részét szintén miránk bíztad.
Szent dolgot bíztál ránk! Királyi Asszonyt állítottál elénk mintaképül:
Máriát, édesanyját egyszülött Fiadnak.

Nézzünk Máriára!
Csak ő felelhet meg annak a képnek, amelyet Te követendő például állítasz a nők elé.
Közbenjárására állj mellém, hogy neked tetsző módon éljek, és mindörökké dicsőítselek. Ámen.