Magunkról

Az elmúlt néhány évben a biai egyházközösségen belül több olyan aktív kisközösség alakult (Babaklub, MÉCS közösségek, Anyaima), melyeknek áldásos működése következtében sok gyermekes család és ezen belül sok gyakorló édesanya, asszonytárs találkozhatott. Az ismétlődő találkozások, beszélgetéseink során hamar kiderült, hogy hasonló élethelyzetünk, értékrendünk nem csak közös együttléteinket teszik kellemessé, hanem az együtt-gondolkodásunknak, együtt-cselekvéseinknek az alapját képezik.

Egy ilyen együttgondolkodás eredménye képen született az a felismerés, hogy elődeinkhez hasonlóan nekünk is megvan a felelősségünk a közvetlen környezetünk és ezen belül a templomunk, egyházközségünk értékeinek megóvása terén.
Megkerestük Lujza nénit (Hollósi Lászlónét), aki régóta teljesít a templomban és a templom körül szolgálatot, és kértük, hogy meséljen nekünk a hagyományosan asszonyok által végzett feladatokról. Így került szóba a hajdan működött oltáregylet. Lujza néni elbeszéléséből kiderült, hogy az egyes feladatok idővel módosultak, de megértettük, hogy az örökölt tárgyi, szellemi és lelki vagyonunk megőrzése, és továbbadása érdekében nekünk is minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk.

A tradíciókkal és elődeinkkel való közösségvállalás jegyében választottuk az oltáregyletoltaregylet-alapito-okirat formát, azzal a céllal, hogy kincseinket kétkezi munkával, a kialakult közösségi kapcsolatokkal, barátságokkal, szervezett programokkal, és nem utolsó sorban egyéni és közös imádsággal óvjuk, védjük és gyarapítsuk.

Szándékok komolyságának jeleként alapító okiratba foglaltuk közösségünk létezését és feladatait.

 

 

Az Oltáregylet tagjai:

Hollós Lászlóné, Lujza néni – tiszteletbeli elnök
Szijártóné Tertyánszky Dorottya – vezető

Alács Valéria
Balázsné Hajnal Erzsébet
Deákné Szabó Andrea
Erdősné Tóth Edina
Gakovichné Németh Blanka
Magyar Anna
Tótpál Judit
Wolf Ila