Buzdítások

rendszeres szentségimádásra

38. Gyermeki imádattal

Megjelenés: 2014. október 20.

38. Gyermeki imádattal

Ne sajnáld Tőle az időt, és tudd, hogy Vár rád és hív Téged! Kezd el most egy imával és egy elhatározással, holnap pedig a Szentségimádás lehetőségének a felkutatásával…. Kedves Testvérem, az Imádásnak életformánkká kell lennie – ez a legfőbb, ami a szívünkbe íródott, és nyugtalan a szívünk, ameddig nem imádja és szolgálja Istent!   GD

Tovább olvasom

37. Neked hiányzik?

Megjelenés: 2014. szeptember 30.

37. Neked hiányzik?

Nem tudom Te, aki olvasod e buzdításokat, hogy vagy vele, de nekem nagyon hiányzik a Szentségi Jézus imádása…. Neked hiányzik? Ha úgy érzed, hogy hiányzik, de ha úgy érzed, hogy nem, gondold át és írd össze a hiányokat, amik hiányoznak az életedben….. Menj el a Szentségi Jézus elé, és ezeket tedd a lábai elé! Meglátod a legnagyobb hiány Isten szeretetének és jelenlétének hiánya ……   ….minden más hiányérzet, csak tünet, vagy pótcselekvéssé lehet egykönnyen, pótolni próbáljuk, az Isten imádására és Vele való kapcsolatra szánt idő hiányából fakadó űrt, amit...

Tovább olvasom

36. Ha csak 1 órát is …

Megjelenés: 2014. szeptember 15.

36. Ha csak 1 órát is …

az Eucharisztikus Jézus imádása… …Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek szemével nézni önmagunkat.   Merj időt adni Istennek: az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek az életedben – ha csak 1 órát is, de azt rendszeresen és teljesen… hogy meglásd Isten: miképpen lát Téged elfogadva mindazt, ami Benned van megszabadítva mindattól, ami nem Te vagy, de Benned van és megkötöz, végül … megmutassa azt a kincset, ami Benned van, mindazt a szépet és jót, amire életre hívott és megteremtett, már az idők kezdete előtt. Istenben nincs múlt, jelen és jövő. Ő a...

Tovább olvasom

35. Isten Szeretetének kiáradása

Megjelenés: 2014. szeptember 1.

35. Isten Szeretetének kiáradása

az Eucharisztikus Jézus imádása… …Isten Szeretetének és hatalmának kiáradása a szívünkbe a Szentlélek által.   Nem más, mint Idő Istennek: Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, hogy szeressen, szóljon hozzád, hogy alakítson…… Merj időt adni Istennek: az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek az életedben – ha keveset is, de azt rendszeresen és teljesen!   Merd Imádni Istent csendben, a hét 168 órájából legalább 1 órában, feltétel nélkül, teljes bizalommal és a többit Bízd Rá, az már nem a Te dolgod! Kezd el most egy imával és egy elhatározással, holnap pedig a...

Tovább olvasom

34. Az Isten országa

Megjelenés: 2014. július 28.

34. Az Isten országa

az Eucharisztikus Jézus imádása… Isten országába nyíló kapu, Isten országába vezető út!   Jézus imádása és jelenléte nem hasonló Isten országához, hanem maga az Isten országa. Az imádás során Jézus nem csak részesít az Országának hatalmában, hanem elismerjük és hódolatunkat adjuk neki, mint szívünk királyának.  Így ahol Ő a király, ott kezdődik az Isten országa. Nem azzal kell foglalatoskodnunk, hogy a búza között van-e konkoly.  Megtapasztaljuk, hogy az nagyon fontos, hogy ennek ellenére, ha megtapasztaljuk a rossz hatását akár szívünkben, akár környezetünkben, ki a végső Úr...

Tovább olvasom

33. Krisztus Szívének érintése

Megjelenés: 2014. július 7.

33. Krisztus Szívének érintése

az Eucharisztikus Jézus imádása… …Krisztus szívének a megérintése!   Krisztus szívének az érintése… Milyen erőteljes kapcsolatot jelent a számunkra? Pedig Jézus ruhájának az érintése is gyógyulást jelent azok számára, akik Bíznak Benne. „Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges...

Tovább olvasom

32. Corporis Christi Societas – Krisztus Teste Társasága

Megjelenés: 2014. június 30.

32. Corporis Christi Societas – Krisztus Teste Társasága

Eucharisztikus Jézus imádása KAPU és ÚT amely elvezet az Élő Istenhez… ez maga az Élő Istennel való találkozás……    Merj…..belépni és elidőzni az Élő Isten Szívében! itt az idő……, hogy átadd szíved…….. hogy elkezd!    Corporis Christi Societas – Krisztus Teste Társasága különös módon szorgalmazza az eucharisztia imádását. Érdemes megismerni őket: www.corporischristisocietas.com Megjelent könyvük: „A Szentségimádástól az evangelizációig” (From Eucharistic Adoration to Evangelization) Nagyon élő módon tesz tanúságot a...

Tovább olvasom

31. Jézus valóságos vére és teste

Megjelenés: 2014. június 23.

31. Jézus valóságos vére és teste

Eucharisztikus Jézus imádása KAPU és ÚT az Eucharisztikus Jézus valóságos vérének és testének az imádásához,  az Ő valóságos Jelenlétének a megtapasztalásához és tiszteletéhez! Vasárnap ünnepeltük Krisztus Testének szent Ünnepét, aminek élő tanúsága Krisztus Testének Eucharisztikus imádata, amelyen keresztül a Szentháromságos Istent imádjuk. Múlt vasárnap ünnepeltük a Szentháromságot, a valóságos három Személyű, de egy Istent. Azt megelőzően ünnepeltük Pünkösd ünnepét, az Egyház születésének napját, ami egyben Krisztus Misztikus Testének a születése a Lélek által, amely mindannyiunkat...

Tovább olvasom

30. Krisztus szemüvegén át látni a világot

Megjelenés: 2014. június 2.

30. Krisztus szemüvegén át látni a világot

Eucharisztikus Jézus imádása az Ő szemüvegén keresztül, az Ő szemével való látáshoz vezető KAPU és ÚT.   Az igazság feltételezi a teljesség meglátását, felfogását, vagy megsejtését….. Az emberi életünk határai miatt tele vagyunk fél információkkal, felületes tapasztalatokkal, gondolatokkal és következtetésekkel, sokszor ekként előítéletekkel, és legvégül el nem fogadással… „Mindenki a maga szemüvegén keresztül látja a világot” …… tanított engem egy bölcs és okos barát. Milyen igaza van. A Szentségimádás során letesszük a szemüvegünket lassan, és...

Tovább olvasom

29. A megtestesült Igazság

Megjelenés: 2014. május 29.

29. A megtestesült Igazság

Eucharisztikus Jézus imádása az Igazsággal való találkozáshoz vezető KAPU és ÚT. Az imádás során Krisztus Szeretetének Lángja megszabadít mindentől ami hamis, Szívünkbe árasztja Lelkét, és elvezet bennünket az Igazságra. Ő, mint maga a megtestesült Igazság szabaddá teszi a mi szívünket…. Nem feltétlenül azonnal, egyik napról a másikra, de szép lassan munkája bennünk gyümölcsöt hoz. Egyedül Ő képes minket megszabadítani, és szabaddá tenni és nem mi magunkat. Az önnevelés: jellemünk formálása, természetünk alakítsa, önismeretünk része, emberi tanulásunk folyamata… DE SZÍVÜNKET...

Tovább olvasom