Buzdítások

rendszeres szentségimádásra

48. In memoriam…

Megjelenés: 2015. február 10.

48. In memoriam…

2015. február 6-án elhunyt mindannyiunk által szeretett Jóska atya, Hagyó József Jézus Kistestvére. (2015. március  18-án töltötte volna földi születésnapjának 83. évét, 2015. június 12-én ünnepelte volna gyémántmiséjét, pappá szentelésének 60. évfordulóját.)   Mint látható az Oltáriszentség képen, az Eucharisztikus Jézus alatt a SZÍV jele, valójában Jézust követő, imádó és szerető Kistestvéreknek a jele. Ez az egyszerű, de saját egyszerűségében az  Oltáriszentséget tartó,  Hagyó Jóska atyának Szentség-tartója, amit egyik pap barátja készített Neki. Hagyó Jóska számomra...

Tovább olvasom

47. Megtanít Téged szeretni önmagadat

Megjelenés: 2015. január 26.

47. Megtanít Téged szeretni önmagadat

Jézus arra tanít bennünket ma is: “Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’. ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.”(Mt 22,34-40) De honnan merítsek szeretetet mindehhez? Szeretni Istent, szeretni felebarátot, az rendben is lenne, DE szeretni önmagunkat? Ez már túlzás, egyébként is szinte lehetetlen. A SZENTSÉGimádás során Jézus megmutatja Neked, hogy mennyire szeret Téged. Ő előbb szeretett Téged, mint bárki más, és legteljesebb szeretettel szeret, mert a legjobban ismer és...

Tovább olvasom

46. Ima a Szent Vér erejében

Megjelenés: 2015. január 12.

46. Ima a Szent Vér erejében

“Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Mt 4,10) Jézus ekként foglalta össze az ószövetségi parancsolatot: “Ne imádd, s ne tiszteld ezeket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. …….Szorgalmasan vigyázz arra, hogy meg ne feledkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. Féld az Urat, a te Istenedet és csak neki szolgálj; s az ő nevére esküdj.” (MTörv 5,9;6,13) Jézus akkor jelenti ki mindezt, amikor a Lélek elvezette Őt a pusztába, hogy megkísértse az ördög. “Azután magával vitte őt az ördög...

Tovább olvasom

45. Egy élő közösség példája

Megjelenés: 2015. január 5.

45. Egy élő közösség példája

Jézus él, Ő valóban él ……. és teljes testi – lelki – szívbéli valójában jelen van az Eucharisztiában! A szentségi Jézus imádása elvezet téged Vele való legbensőségesebb, legszemélyesebb és legtapintatosabb találkozásra. Nézed Őt és imádod, miközben közelebb van hozzád, mint te magadhoz valaha is lennél. Szíved legbelsőbb szobájából kopogtat… nagyon tapintatosan. Kéri, hogy nyisd meg Őelőtte a szívedet. Térben és időben adj rendszeres lehetőséget magadnak, és Neki is, hogy találkozni tudj Vele és elidőzni az Ő társaságában. Merd megnyitni a szívedet! Merj...

Tovább olvasom

44. Életed (mindannyiunk életének) KÖZÉPpontja

Megjelenés: 2014. december 29.

44. Életed (mindannyiunk életének) KÖZÉPpontja

A megtestesült Krisztus, Benne és Általa a Három személyű, de EGY Isten: Atya, Fiú és Szentlélek! Életünk: múltunk, jelenünk és jövőnk nem más, mint megtalálni a KÖZÉPpontot: Aki mindent visz és Aki nélkül minden veszni látszik a létezésünk idő térfogatán, és azon is túl, haladva a születéstől az örökkön tartó Élet felé. Krisztus megszületett és él! Ő, mint Szíve és KÖZÉPpontja Isten titkának, Benne van elrejtve te életed titka is. Hív, hogy nap mint nap megtaláld az utat, az időt, hogy eljuss Hozzá, hogy találkozz vele és elidőzz az Ő jelenlétében. Valójában nem csak te keresed Őt, hanem Ő...

Tovább olvasom

43. Karácsony titka

Megjelenés: 2014. december 23.

43. Karácsony titka

Legfőbb és személyre szóló hivatásod, most és örökké: Imádni Istent!   Jézus imádása a legbensőbb hivatásod beteljesülése: ez tesz valójában azzá, akivé a Teremtő Isten megálmodott.   Karácsony Isten megtestesülésének ünnepe. Az Élő Isten emberré lett. Ennél közelebb nem jöhetett hozzád, ennél egyszerűbben és alázatosabban nem léphetett be az életedbe. Az Ő szentségi jelenléte imádásra és dicsőítésre készteti a pásztorokat, majd a napkeleti bölcseket…. bennünket is erre indít: tégedet és engemet is. Karácsony titka a megtestesült és köztünk élő Isten titka, a neki járó imádás...

Tovább olvasom