Imádságok

Kilenced a Szentlélekhez

Megjelenés: 2019. augusztus 18.

Kilenced a Szentlélekhez

Áldozó csütörtökön, Urunk Mennybemenetele napján kezdjük. Első nap – Ima az istenfélelem ajándékáért Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, ahogyan az Atyát és a Fiút.Felajánlom szívemet, és hálát adok minden jótéteményedért, amelyet szüntelenül kiárasztasz a világban. Te vagy minden természetfeletti adomány szerzője, Te vagy, aki nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját. Kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel, és add meg nekem az istenfélelem ajándékát, hogy az visszatartson a múltban elkövetett hibáktól, amelyekért most...

Tovább olvasom

Pió atya kilencede

Megjelenés: 2019. augusztus 18.

Pió atya kilencede

Imádkozásának módja: Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét. Jézusom, Te mondtad: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy adj egyházközségünknek új pünkösdöt. Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned.Amen. Jézusom, Te mondtad: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy adj egyházközségünknek új pünkösdöt. Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség… Jézusom...

Tovább olvasom

Ima az Eucharisztikus Kongresszusért

Megjelenés: 2018. november 11.

Ima az Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!...

Tovább olvasom

Ima gondjaink átadására

Megjelenés: 2017. július 31.

Átadok Neked Uram Jézus mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal akarok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Uram, hálát adok Neked, és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz arra, hogy az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak, és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled. Amen...

Tovább olvasom

Henri Boulad imája

Megjelenés: 2017. június 30.

Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam Szentlelked elől, süket maradtam szerető felszólításodra, hagytam megkérgesedni lelkemet. Sok drága időt tékozoltam el, számtalan lehetőséget elmulasztottam. Nem engedtem magamat általad megragadni, hogy ezáltal növekedjem. Neked akarom most ajándékozni szabadságomat, mert felismertem, hogy csak a lemondásban, a tökéletes átadásban virágzik igazi szabadság bennem. Uram segíts, hogy elfeledjem és megtagadjam önmagamat. Átadom az életemet. Legyen meg a Te akaratod! Töltsön be a Te Lelked!...

Tovább olvasom

Ima tanítás előtt és után

Megjelenés: 2017. január 24.

Ima tanítás előtt és után

Tanítás előtt Mennyei atyánk te bennünket a magad képére alkottál! Irányítsd és szenteld meg erőfeszítéseinket, hogy minden tehetségünket kifejlesszük  És műveidben munkatársaid lehessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Tanítás után Hálát adunk Neked, Urunk ajándékaidért,  add, hogy amit ma tanultunk, neved dicsőségére, hazánk és embertársaink javára fordítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen...

Tovább olvasom