Imádságok

Ima az Eucharisztikus Kongresszusért

Megjelenés: 2018. november 11.

Ima az Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!...

Tovább olvasom

Ima gondjaink átadására

Megjelenés: 2017. július 31.

Átadok Neked Uram Jézus mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal akarok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Uram, hálát adok Neked, és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz arra, hogy az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak, és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled. Amen...

Tovább olvasom

Henri Boulad imája

Megjelenés: 2017. június 30.

Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam Szentlelked elől, süket maradtam szerető felszólításodra, hagytam megkérgesedni lelkemet. Sok drága időt tékozoltam el, számtalan lehetőséget elmulasztottam. Nem engedtem magamat általad megragadni, hogy ezáltal növekedjem. Neked akarom most ajándékozni szabadságomat, mert felismertem, hogy csak a lemondásban, a tökéletes átadásban virágzik igazi szabadság bennem. Uram segíts, hogy elfeledjem és megtagadjam önmagamat. Átadom az életemet. Legyen meg a Te akaratod! Töltsön be a Te Lelked!...

Tovább olvasom

Ima tanítás előtt és után

Megjelenés: 2017. január 24.

Ima tanítás előtt és után

Tanítás előtt Mennyei atyánk te bennünket a magad képére alkottál! Irányítsd és szenteld meg erőfeszítéseinket, hogy minden tehetségünket kifejlesszük  És műveidben munkatársaid lehessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Tanítás után Hálát adunk Neked, Urunk ajándékaidért,  add, hogy amit ma tanultunk, neved dicsőségére, hazánk és embertársaink javára fordítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen...

Tovább olvasom

Házaspárok egymásra mondott áldása Szent Bálint napján

Megjelenés: 2016. január 10.

Hálát adok Érted Urunknak, Istenünknek! Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz! A Mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet! Vezessen Téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az Út, az Igazság, az Élet! A Szentlélek Isten vezesse lépteidet a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg Téged a szentháromságos Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek! Amen  ...

Tovább olvasom

Reggeli imádságok kicsiknek

Megjelenés: 2016. január 10.

Reggeli imádságok kicsiknek

Két kezemet összetéve Imádkozom reggel, este Édes Jézus, szépen kérlek, Vigyázz reám, amíg élek! Ámen...

Tovább olvasom