Imádságok

Ima a családunkért

Megjelenés: 2022. február 28.

Ima a családunkért

Rendezd el Istenem minden dolgomat, őrizd minden bajtól kis családomat.Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk, el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.Rendezd el Istenem sajgó szívemet, el ne veszíthessen soha Tégedet.Hitem örökmécse ki ne aludjék, mint Húsvéti gyertya, világosodjék. Családom tagjai életükön át, lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.Életük útjait ez ragyogja be, Te élj a szívükben élők Istene.Rendezd el Istenem hajszolt életem, Szeretet Istene, lelket adj nekem,Lelket, mely mindenben Rád hagyatkozik, Téged el nem felejt, Benned megnyugszik....

Tovább olvasom

Fiatalok keresztútja

Megjelenés: 2021. április 23.

Fiatalok keresztútja

szöveg (keresztút): Szakál Ádám, piarista tartományfőnök I. állomás: Jézust halálra ítélik Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!Mert szent kereszted által megváltottad a világot! A felnőttek mindig mindent tudnak. Azt mondják: „Te még fiatal vagy, majd meglátod, ha kicsit idősebb leszel!” Vagy: „Ha majd leteszel valamit az asztalra, akkor szólj majd bele!” De a felnőttek is gyakran átélhetik, hogy a vezetők a népet ítélik gyereknek: valójában ritkán kíváncsiak a véleményükre, eldöntik ők maguk felülről, mi a jó nekünk.„Művelj valami csodajelet, akkor majd hiszünk neked!” – mondják Jézusnak...

Tovább olvasom

KÖVESS ENGEM – Találkozás Jézussal a keresztúton

Megjelenés: 2021. április 23.

KÖVESS ENGEM – Találkozás Jézussal a keresztúton

Tomislav Ivancsics: KÖVESS ENGEM – Találkozás Jézussal a keresztúton Bevezetés Legyen tudatos benned, hogy Jézus előtted áll, és kérd Őt, hogy bevezessen téged az igazi, helyes lemondás titkába.Jézus, szeretnék Veled találkozni. Vezess engem a Te utadon. Mária, taníts engem Jézus igéjében szilárdan kitartani, ha életem Kálváriájára megyek. Segíts nekem, hogy én is, mint Te, szívesen beleegyezzek és mondjam: ”Történjék velem”. Segíts nekem mindent megtenni, amit Jézus mond, hogy tegyek. Atya, itt vagyok. Szeretnék Fiad titkába belemerülni, hogy Te ma engem, mint gyermekedet felismerj,...

Tovább olvasom

KERESZTÚT – dr. Werner Alajos (1905-1978) eucharisztikus keresztútja nyomán

Megjelenés: 2021. április 23.

KERESZTÚT – dr. Werner Alajos (1905-1978) eucharisztikus keresztútja nyomán

Bevezető Keresztútjárásunk során elkísérjük Jézust a Golgotára. Nem csak emlékezünk rá, hanem vele járjuk a keresztutat. Hiszen Ő most is közöttünk van: itt van az Oltáriszentségben, a tabernákulumban. A szentségház mélyén ma is átéli a keresztutat, mi pedig együttérző szívvel vele tartunk. I. Jézust halálra ítéli Pilátus Jézust a római helytartó, Pilátus elé vezették. A főpapok és vének vádolni kezdték, de Ő semmit sem válaszolt nekik. Pilátus ezen igen meglepődött, de hogy a zsidó vezetők követelésének eleget tegyen, kereszthalálra ítélte Jézust. Tisztában volt az ítélet...

Tovább olvasom

Ima beteg testvéreinkért és a járványban szenvedőkért 2021

Megjelenés: 2021. április 7.

Ima beteg testvéreinkért és a járványban szenvedőkért 2021

Keresztvetésegy pici csend… Urunk, Istenünk,egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket betegségben sínylődő (N. testvérünkért) testvéreinkért.Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, érezzék át, hogy azok közé tartoznak,akiket az Evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy együtt szenvednek a világ üdvéért szenvedő Krisztussal.Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön–örökké. Ámen. Mindenható, örök Isten, hívők...

Tovább olvasom

Kilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Megjelenés: 2020. november 22.

Kilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz

A KILENCED ALATT, 9 NAPON ÁT IMÁDKOZZUNK A KÖVETKEZŐKÉPPEN: Bánjuk meg bűneinket, kérjünk bocsánatot értük, és legfőképpen fogadjuk meg erősen, hogy többé nem követjük el azokat.Imádkozzuk el a rózsafüzér első három tizedét.Olvassuk el a kilenced adott napjához tartozó elmélkedést.Ezután imádkozzuk el a rózsafüzér két utolsó tizedét.Fejezzük be a csomóoldó Boldogasszonyhoz szóló imával (a napi elmélkedések végén). (Megjegyzés: életünk minden csomójáért mondjunk el egy-egy kilencedet) ELMÉLKEDÉSEK 1. nap Áldott Szűzanya, szentséges Szűz Mária, aki kioldozod a gyermekeidet fojtogató csomókat,...

Tovább olvasom

Életfelajánlás imája

Megjelenés: 2020. november 22.

Életfelajánlás imája

A Szűzanya nagyon kéri azokat a lelkeket, akik naponta, vagy legalább egyszer egy héten szentáldozáshoz járulnak, hozzanak életáldozatot Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére, hogy azok el ne kárhozzanak, hanem legalább végső órájukban elnyerhessék az örök üdvösség kegyelmét. A felajánlást komoly, tiszta szándékkal és alázatos lelkülettel kell tenni. Minden ima, jótett, szenvedés és tisztaszándékú munka nagy értékkel bír, mert mindez Krisztus Szent Vérével és Kínszenvedésével van felajánlva. Felajánlásunkat mielőbb tegyük meg, és időnként újítsuk is meg! A SZŰZANYA ÖT IGÉRETET TETT AZ...

Tovább olvasom

Kilenced a Szentlélekhez

Megjelenés: 2019. augusztus 18.

Kilenced a Szentlélekhez

Áldozó csütörtökön, Urunk Mennybemenetele napján kezdjük. Első nap – Ima az istenfélelem ajándékáért Szentlélek, Isteni Vigasztaló, igaz Istenemként imádlak téged, ahogyan az Atyát és a Fiút.Felajánlom szívemet, és hálát adok minden jótéteményedért, amelyet szüntelenül kiárasztasz a világban. Te vagy minden természetfeletti adomány szerzője, Te vagy, aki nagy-nagy kegyelmekkel töltötted be a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját. Kérlek, látogass meg engem kegyelmeddel, és add meg nekem az istenfélelem ajándékát, hogy az visszatartson a múltban elkövetett hibáktól, amelyekért most...

Tovább olvasom

Pió atya kilencede

Megjelenés: 2019. augusztus 18.

Pió atya kilencede

Imádkozásának módja: Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét. Jézusom, Te mondtad: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy adj egyházközségünknek új pünkösdöt. Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned.Amen. Jézusom, Te mondtad: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy adj egyházközségünknek új pünkösdöt. Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség… Jézusom...

Tovább olvasom

Ima az Eucharisztikus Kongresszusért

Megjelenés: 2018. november 11.

Ima az Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!...

Tovább olvasom