Imádságok

Házaspárok egymásra mondott áldása Szent Bálint napján

Megjelenés: 2016. január 10.

Hálát adok Érted Urunknak, Istenünknek! Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz! A Mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet! Vezessen Téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az Út, az Igazság, az Élet! A Szentlélek Isten vezesse lépteidet a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg Téged a szentháromságos Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek! Amen  ...

Tovább olvasom

Reggeli imádságok kicsiknek

Megjelenés: 2016. január 10.

Reggeli imádságok kicsiknek

Két kezemet összetéve Imádkozom reggel, este Édes Jézus, szépen kérlek, Vigyázz reám, amíg élek! Ámen...

Tovább olvasom

Házi áldás

Megjelenés: 2016. január 10.

Istennek áldása áradjon bőségesen erre a házra és a benne lakókra! Lakozzék itt mindig a Szentlélek kegyelme. Jézus legszentebb neve, melyben üdvösségünk van, árasszon üdvöt és áldást erre a házra és a benne lakókra. A boldogságos mindenkoron szűz Istenanya, Mária, anyai gondosságával őrizzen és oltalmazzon meg mindenkit e házban minden testi és lelki rossztól. A dicsőséges Szent József égi közbenjárása esdje ki e ház minden lakójára a kegyelmet, hogy küzdelmükkel és szenvedésükkel bőséges érdemet szerezzenek. E ház lakóinak szent Őrangyalai védjenek meg minden itt lakót az ellenség...

Tovább olvasom

Ima a keresztény missziókért

Megjelenés: 2016. január 10.

Köszönjük Urunk, hogy érdemesnek találsz bennünket a Te országod építésére. Köszönjük, hogy feladatokat adsz nekünk,melyekben kiteljesedhetünk és megerősödhetünk a Veled való kapcsolatban. Add Urunk, hogy meghalljuk a hívásodat mindig és mindenkor, kifogásokat nem keresve el tudjuk hinni azt, hogy ez valóban a Te akaratod, és tudjuk azt teljesíteni sokkal jobban, mint ahogyan azt gondolnánk. Add, hogy mindig nyitott szívvel álljunk a megfelelő ügy mellé és kitartóan végezzük azt, csakis a Te dicsőségedre. Minden gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Te akaratod szerint legyen. A Te...

Tovább olvasom

Ima a XXI. század elején a keresztényekért

Megjelenés: 2016. január 10.

Istenünk, értünk szenvedő Szent Fiad így tanított minket: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok”. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik bárhol a világban Nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek,hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos lelki békében élhessenek. Istenünk, Te azt is tudod mennyi...

Tovább olvasom

Ima egyházközségeinkért

Megjelenés: 2016. január 10.

Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted, adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést, szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek. Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, és az ördög minden cselszövésétől, nyugtalanságától. Uram, ki azt akartad, hogy a Te neved dicsőítésére éljünk e helyen, küldd el hozzánk segítő malasztodat, hogy oltalmazzon...

Tovább olvasom