Van egy hely, ahol a szív békét lel…

Oltáregyleti lelkinap

 

Tavaly novemberben Érden voltunk a ciszterci nővéreknél, és annyira jó volt, hogy idén is együtt akartunk tölteni egy napot, csak magunkban-magunknak. Óbudára mentünk a Szűz Mária Társasága Nővérek Rendházába Judit nővérhez, hogy vezessen minket egy napon át, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, megálljunk, megpihenjünk. Nem is számítottunk rá, hogy nevetni is ennyit fogunk… 🙂

Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy majdnem mindannyian el tudtunk jönni.

A délelőtti elmélkedésben az Ószövetség tükrében hallottunk az oltárról. Hisz miről is beszéljen nekünk – Oltáregyletnek – a nővér? Arról, hogy mit is jelent, hogy egy Oltáregylet tagjai vagyunk.
A próféták által olyan szemszögből mutatott rá Judit nővér az oltár jelentőségére, amelyből még eddig nem szemléltük.
Hogy miért kellett Józsuenak  faragatlan kőből építenie az ószövetségi oltárt?
Hogy miért 12 szikladaraból, amely Izrael 12 törzsét jelképezte, építette fel Illés próféta az oltárt Baál papjaival szemben?
És elvezetett minket az újszövetségi oltárképig, ahol a főpap, az oltár és az áldozat egy és ugyan az, Jézus Krisztus.

Egy jókedvű hangulatban elköltött ebéd után csodálatos érzés volt az Oltáriszentség előtt eltölteni egy elcsendesedett órát.
Csak lenni, ott lenni, és hagyni, hogy átöleljen minket, hogy formálja a szívünket.
És az egyik idős nővér fel-felzendülő éneke csak tovább emelte, nyitotta szívünket a hűvös, de mégis simogató csendben.

Nem tudom, ki hogy volt vele, de nekem csak másnap érkezett meg a lelkem magam után.

Szent Anna Oltáregylet

 

A Szűz Mária Társaságáról – Egy rend odaátról

 

Lelkinapunkon alkalmunk volt megismerni röviden a rend történetét. Az 1920-as években alapította a rendet egy magyar lány, Ván Zsuzsanna Mária a jezsuita lelkiség alapján. Elsődleges céljuk volt a papság segítése, hordozása imában, így fiúk számára kollégiumot alapítottak és vezettek Budapesten, a Vörösmarty utcában. A II. világháborúban sok zsidó gyermeket és családot bújtattak el itt, így mentve meg őket. A szétszóratás miatt mindenki megpróbált aztán a világban elhelyezkedni, szakmát tanultak ki, családoknál helyezkedtek el ápolni, gondozni a betegeket, időseket, gyermekeket. A mostani apátnő például fogyatékos gyermekeket tanított. Nagy ritkán, titokban gyűltek össze a mostani óbudai házban, amelyet valaki örökségül hagyott rájuk, mivel a rend budapesti házát államosították. A rendszerváltás után már nagyon megfogyatkoztak, sokak inkább kint maradtak, néhányan azért újra beköltöztek a rendbe, hogy közösségi élet formájában szolgáljanak tovább. Mára tovább fogyatkoztak, és utánpótlás nincs. Pedig igazából pont ezekre az időkre jött létre a rend, amikor a papság száma csökken, feladataik gyarapodnak. Hisz értük vannak ezek a nővérek, értük imádkoznak, vezekelnek. Judit nővér mégis derűsen beszélt erről, hisz rend akkor is van, ha a többségük odaátról „tolja is a szekeret”.

Ők most egy lelkigyakorlatos ház működtetéséből tartják fenn magukat, van nekik egy leánykollégiumuk is. És van egy házikó is a kertben, ahol éppen babaruhák száradtak, mikor ott voltunk, mert befogadnak olyanokat is, akik ezt kérik, mert nincs hova menniük. Várnak és befogadnak mindenkit, aki csak megpihenni akar, vagy feltöltődni csendben, imában, elmélkedésben.

Mi is ezt tettük, köszönjük a szíves látást!

A közösség magyar központja:
Szűz Mária Társasága Anyaháza
Feldhoffer Magdolna általános főnöknő
Cím: 1037 Budapest, Jablonka u. 65-67.
Tel.: (1)388-4201
E-mail: coll.joseph@t-online.hu

Collegium Josephinum
(egyetemista lányok kollégiuma)
Feldhoffer Magdolna kollégium vezetője
Cím: 1037 Budapest, Jablonka u. 63.
Tel.: (1)250-2615