2. elmélyülés az 55. buzdításhoz

Ezen a héten is lehetőségünk van ismét csendben imádni Krisztust,
elmerülni szeretetében és feltöltődni.
Gyertek imádni Krisztust és hívjatok másoknak is! 🙂
Továbbítsátok a buzdítást másoknak is!
Krisztus minden nap odaadja mindenét, önmagát, az idejét és a szeretetét Neked,
Te is add oda Neki önmagad, legfőként az idődet – legalább hetente 1 órában – osztatlanul…..csak Neki!

Biatorbágyon: a Szentség-imádás lehetősége SZERDÁN, 20-22 óráig
a Gizella otthon Hagyó atya adoráló kápolnában. 

Tanítás és tanúságtétel I.

„Szentstégi Jézus imádása az élet-Szentség kohója….. “Annak van tiszta szíve, aki nem szűnik meg imádni az élő és igaz Urat….. A szentség elsősorban üresség, amit fölfedezünk magunkban, és elfogadunk; és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a mértékben, ahogy megnyílunk az ő teljességére. A mi semmiségünk, ha elfogadjuk, szabad teret ad Istennek, ahol még teremthet.”
(Részlet P. Eloi Leclerc OFM: Egy szegény ember bölcsessége című könyvének A Nap nem tud nem ragyogni című fejezetéből. Agapé Kiadó, 1992, Újvidék, fordította fr. Barsi Balázs OFM)

EZ A KOHÓ A SZERETET… /Tovább olvasom/

Tanítás és tanúságtétel II.

A Buzdítások során Szent II. János Pál pápa az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról szóló tanításának egy-egy vonatkozó mondata került kiemelésre.

„ AZ EUCHARISZTIA ÉPÍTI AZ EGYHÁZAT.
A lelkipásztorok feladata, hogy személyes példájukkal is előmozdítsák a szentségimádást,
(…), amelyben FOLYTATÓDNAK ÉS MEGSOKSZOROZÓDNAK a szentáldozás, a Krisztus testében és vérében való részesedés GYÜMÖLCSEI.”
Forrás: az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról szóló enciklika –

Az Eucharisztiában szemlélheted Krisztus valóságos arcát.
Krisztus teljes emberi és isteni valójával KOMMUNIKÁL velünk, nem csak a szívünkkel, hanem az emberi KOMMUNIKÁCIÓ minden szintjén.

Pszichológiailag igazolt, hogy az emberek verbális (szóbeli) kommunikációja csupán 30 %, a nem szóbeli (non verbális), és a metakommunikáció a verbálishoz képest kiteszi a kommunikációnk 70 %-át. Többet mondunk el verbális eszközön kívül, mint verbálisan. Ha ez emberekkel való kommunikációban igaz, mennyire igazabb ez Krisztussal, mint teljes emberrel és Istennel.

A monstranciában KÖZÉNK JÖVŐ ÉS LÁTHATÓVÁ VÁLÓ Krisztus IMÁDÁSA, SZEMLÉLÉSE FELBECSÜLHETETLENÜL nagy érték.

A TELJES 55. BUZDÍTÁST ITT OLVASHATOD TOVÁBB

Tanítás és tanúságtétel III.

Lassan egy éves az Örökimádás (folytatólagos) szolgálata Vácott a Szent Anna Piarista Templom Szentség-imádó kápolnában. http://vacitemplom.piarista.hu/adoration/index.php

Alapvető szabályok szentségimádók számára

  • Csendben imádd az Urat. Isten a szív csendjében ad ihletet, ilyen módon szól hozzánk. Emellett a csend által tiszteletben tartjuk mások Vele való beszélgetését és imáját.
  • Úgy töltsd el a szentségimádási órát, ahogy szeretnéd, de mindig tartsd szem előtt, hogy Urad és Megváltód jelenlétében vagy.
  • Néhány javaslat: Olvashatod a kápolnában található Szentírást, vagy magaddal hozhatod saját Bibliádat és dicsőítheted az Urat egy zsoltárral, vagy Dániel énekével (Dániel 3,52), vagy saját szavaiddal. Jézus Krisztus megérdemli a tiszteletet, dicséretet, hálaadást és dicsőítést.
  • Adj hálát az Úrnak mindazokért a jótéteményekért, amiket Tőle kaptál, az élet ajándékáért, a rokonaidért és barátaidért, minden apró dologért és azért a kegyelemért, hogy éjjel-nappal imádhatjuk Őt ebben a kápolnában. Meglátod mennyi mindenért lehet hálát adni Neki és dicsőíteni Őt. Beszélhetsz hozzá, elmondhatod Neki problémáidat és annak ellenére, hogy mindent tud, örül, ha elmondod Neki. Válaszokat fog adni, világosságot és Benne megoldásokat találsz problémáidra. Biztosan sok ember van, akikért közbenjárhatsz. Ne feledd, hogy a szentségimádás azt is jelenti, hogy engesztelünk a szentségtörésekért, káromlásokért, bántásokért és közömbösségért, amiket Isten, a Szűzanya és a szentek ellen elkövetnek. Szemlélődhetsz is, gondolatok nélkül megengedve az Úrnak, hogy átöleljen szeretetével és befogadhasd békéjét. Egy másik lehetőség a rózsafüzér imádkozása (mindig csendben), ami Jézus és az Ő életének szemlélése Mária szemével és szívével. Ne feledd, hogy Jézus, akiről elmélkedsz, ugyanaz a Jézus, aki ott van előtted!Tovább olvasom: – Alapvető szabályok szentségimádók számára

Elmélyítő kérdések

  1. Pogány világnézetű világban jellemző mondat: „imádom a kutyámat”, vagy barátomat – ezzel azt akarják kifejezni, hogy nem csak szeretik, hanem ezt még fokozni kívánják. Mi tudjuk: csak Istent illeti az imádás.
  2. Neked mit jelent imádni Krisztust, az Atyát és a Szentlelket?
  3. Te mikor kezded el jelezni a templomodban az igényt és vállalod a folytonos Szentség-imádás szolgálatát?
  4. Tudtad-e? Az egy Isten imádása megszabadítja az embert