61. … a szívét is odaadta.

Ismételten buzdítalak Benneteket az Eucharisztiában megtestesült Krisztus rendszeres imádására!

​​„Neki adott 1 óra, neked adott 30, 60, 100 X kegyelem”

„Aki mindenét odaadta, a szívét is odaadta.”

 1. Ha mindenedet odaadtad, akkor semmit sem tartottál meg magadnak.
 2. Az igaz szeretet, legfőként az Isten iránti szeretet olyan, amelyben mindenünket odaadjuk, feltétel nélkül.
 3. Szentség-imádás során az Eucharisztiában megtestesült Krisztus szeretetéért, mindent oda kívánsz adni Neki. Szíved szeretete arra késztet, hogy
  • a. „Szeresd a te Uradat, Istenedet
  • b. teljes szívedből,
  • c. teljes lelkedből és
  • d. teljes elmédből” (Mt 22,37).
 4. Ez a szeretet nem görcsös, nem bánatos, hanem szabad és örömmel teli.
 5. Ez a szeretet szegénnyé tesz, mert mindent, és egészen oda adsz: ez maga a szegénység.
 6. Isten ekkor cselekedni tud, és megajándékoz az Ő jelenlétével. Megszenteli az életed örökre, mindörökre. Lakást vesz a szívedben és el nem távozik onnan soha.
 7. Szentség-imádás ezért is tűnik nehéznek, mert felismerteti, hogy szegény vagy, és amire leginkább rászorulsz Isten irgalma, szeretete és jelenléte.
 8. Ha nem válnál szegénnyé, azt is jelentené, hogy nem tudtál mindent odaadni Neki. Aki nem tud mindent odaadni, az korlátozva van, hogy megélje a végső, totális és legteljesebb szertetetet, amit legmélyebben és legtisztábban Isten iránt fakad fel a szívünkben.
 9. Ez a szeretet nem fél-elem, és fél ismeret, hanem feltétlen szeretet, amely békét, szabadságot és örömet ad.
 10. Szentség-imádás az Isten iránti önátadás, és szeretet radikális elmélyítése, késszé teszi a szívedet, hogy egészen Istennek szenteld magad.
 11. Szentség-imádás radikális várakozás az Úr eljövetelére, jelenlétére és cselekedetére.
 12. Szentség-imádása során Isten valóban megajándékoz az Ő jelenlétével és az Ő hathatós cselekvésének a felismerésével a saját életedben, és másokéban is.

Kezdd el a SZENTSÉG-Imádás EGYSZERŰ Szolgálatát!

Kezdd el most, hogy időt és lehetőséget keresel a Megtestesült Krisztus rendszeres imádására, már ezen a héten is!

A Szentségi Jézus imádása:
térben és időben jelen lenni, és lángra lobbanó szívvel imádni Istent,
most és mindenkoron, örökkön-örökké!

​​ A Szentség-imádásra lehetőségünk van az alábbi helyeken és időpontokban:

I. Országos helyszíneken:

Szentségimádás-kereső – Oltáregyesület

II. Biatorbágyon:

 • SZERDÁN (hetente), 20-22 óráig a Gizella otthon Hagyó atya adoráló kápolnájában (CSENDES). A meghívó Neked is szól és megtekinthető ITT.
 • Pénteken (havonta) a biai Szent Anna templomban, 18.30-tól – 19.30-ig.
 • Vasárnap (havonta) a torbágyi Szűz Mária neve templomban, 15-16 óráig.