63. Az Oltáriszentség: örökös karácsony

Ismételten buzdítalak Benneteket az Eucharisztiában megtestesült Krisztus rendszeres imádására!

„Neki adott 1 óra, neked adott 30, 60, 100 X kegyelem”

„Aki mindenét odaadta, a szívét is odaadta.”

„A rendszeres SZENTség-imádás út a rendszeres megtéréshez.”

„Az Oltáriszentség: örökös karácsony.”

  1. „Ezt nemcsak oly értelemben értem, hogy bizony sokszor itt sem részesül nagyobb tiszteletben az Üdvözítő, mint ott a betlehemi istállóban részesült. Hogy bizony itt sem törődünk vele többet, mint azok a szívtelen emberek, akik a Szűz Anyát kitaszították a sötét decemberi éjszakába. Hogy bizony az a karácsonyi éj sem lehetett sokkal hidegebb, mint annyi, de annyi mai ember jeges, fagyos lelke, akik semmit sem törődnek az Oltáriszentséggel. Hogy az a betlehemi elhagyatottság és az akkori emberek részvétlensége sem fájt neki annyira, mint az, hogy mi hidegen, érzéktelenül, nevetgélve, beszélgetve állunk ott előtte, az Oltáriszentség előtt. Mondom, nem így értem, hogy az Oltáriszentség örökös karácsony. Bár ebben az értelemben ne is volna igazam!
  2. Hanem mikor azt mondom, hogy az Oltáriszentség örökös karácsony a mi számunkra, ezzel azt akarom jelezni, hogy akit mi karácsonykor kaptunk, az a betlehemi Kisded, nem hagyott el minket soha, hanem az Oltáriszentségben örökkön-örökké itt van velünk a földön. Ugyanaz az Úr Jézus, akit a Boldogságos Szűz szült e világra; ugyanaz az Úr Jézus, aki ott feküdt a hideg istálló jászolában; ugyanaz az Úr Jézus, aki a három királyok hódolatát fogadta, ugyanaz az Úr Jézus van itt is jelen az Oltáriszentségben és mint egykor ott a betlehemi istállóban, úgy most itt az Oltáriszentségben várja híveinek hódolatát és imádását.” (Forrás: Bangha Béla (össz.): Az Eucharisztia)
  3. Karácsonykor lobbant fel az elsőként a szent és megtestesült Krisztus iránti imádásnak, szeretetnek az első és legteljesebb cselekvő késztetése, amely egyetlen mondatban foglal össze az evangélium: „Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket” (Lk 2,16).
  4. Nekünk is, mint a mai kor Krisztus-imádóknak legyen ez a fő küldetésünk: mindig gyorsan útra kelni azért, hogy a megtestesült Krisztust megtaláljuk és imádjuk. Ne halogassuk, ne hagyjuk, hogy a világ gondjai elhallgattassák szívünkben a késztetést, hanem kelljünk rendszeresen útra, hogy megérkezve az Eucharisztiában megtestesült Krisztust imádjuk.
  5. Az Eucharisztiában megtestesült Krisztus mellett mindig ott találjuk Máriát és Szent Józsefet, akik segítenek nekünk az imádás ajándékát elmélyíteni, a pásztorokkal együtt Ők a megtestesült Krisztus-imádásnak nagy tanítómesterei a mi számunkra is. Az Ő közbenjárásukat és segítségüket is kérem mindannyiunk számára, hogy ennek a titoknak az ajándékában mind teljesebben tudjunk részesülni. Ámen

Békés, áldott és meghitt karácsonyt!

 

Kezdd el a SZENTSÉG-Imádás EGYSZERŰ Szolgálatát!

Krisztus értünk „adta a szívét – az Eucharisztiát”**

**Forrás: medjugorjeportal.hu

 

A Szentségi Jézus imádása:

térben és időben jelen lenni, és lángra lobbanó szívvel imádni Istent,

most és mindenkoron, örökkön-örökké!

 

A Szentség-imádásra lehetőségünk van az alábbi helyeken és időpontokban:

I. Országos helyszíneken:

Szentségimádás-kereső – Oltáregyesület

II.Biatorbágyon:

  • SZERDÁN (hetente), 20-22 óráig a Gizella otthon Hagyó atya adoráló kápolnájában (CSENDES). A meghívó Neked is szól és megtekinthető ITT.
  • Első pénteken (havonta) a biai Szent Anna templomban, 18.30-tól – 19.30-ig.
  • Vasárnap (havonta) a torbágyi Szűz Mária neve templomban, 15-16 óráig.