A szív újjászületésének forrása

A szív újjászületésének forrása

2021. december 3-án lesz 5 éve annak, hogy Biatorbágyon, a pénteki szentségimádások elindulásának évében, megtartottuk a helyi plébániák, a Szívek Szövetsége és Missziója, a helyi MÉCS Közösség, a Názáreti Közösség és az
Eucharisztikus Élet Mozgalma szervezésében, „A Szív ébredése” elnevezésű eucharisztikus lelkinapot, és megünnepeltük Isten imádásának és a Szív ébredésének különleges, titokzatos kapcsolatát, újjáteremtő erejét.


A Magyar Kurír cikkjét itt olvashatjátok.

Buzdítalak ismételten Benneteket, hogy induljunk el az egyéni és közösségi imádás útján, és engedjük, hogy a mennyei erőforrások újjászületést és megújulást adjanak mindannyiunk Szívében.

Az eucharisztikus Jézus a mennyei Atya Szívét tárja fel előttünk, az Atyát, Akinek mindannyian templomai vagyunk, Akinek Szívét mindannyian hordozzuk, Akinek a képére teremtve vagyunk, Akinek Szent Lelke lángol és él a Szívünkben. Éljünk ezekkel a mennyei forrásokkal, erősödjünk meg az istengyermekség erejében, méltóságában és küldetésében.

Az új élet forrásai a mennyben vannak, engedjük, hogy a mennyei Atya ingyen adott életadó folyói kiáradjanak mindannyiunk Szívében, hiszen egyek vagyunk, mindannyiunk Szívét erre az egységre teremtette Krisztusban. Mondjunk igent erre az ajándékra. Nyissuk meg a Szívünk mennyei kapuját Krisztus Szívén keresztül, most is, és ma is. Nyissuk meg Szívünket a mennyei Atyánk szüntelen imádása, szívünk szüntelen átadása által, hogy Ő betölthesse Szívünket egészen: szüntelen, túlcsorduló mértékkel, és minden mennyei gazdagsággal, amit már szándéka szerint előkészített a számunkra Krisztusban, a Szentlélek által. 

Most is mély hálával gondolunk Hagyó Jóska (PFJ) atyára, aki gyermeki ráhagyatkozással élt az imádás mennyei forrásaiból, és segített bennünket elindulni ezen az úton, a mennyei Atya felé, megpihenve és megerősödve a minket mindig váró és szerető mennyei Atya Szívében, ahol bőséges bizonyossággal megtapasztaljuk, hogy a menny hordozza a földet, a szellemi az anyagit, a láthatatlan a láthatót. Szent Ágoston nyomán megvalljuk:

„Nyugtalan mindaddig a szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk”.

Imádásra buzdító szeretettel:
Gakovic Dániel szentségimádó és buzdító, Szívek Szövetsége és Missziója

szeretetlelke.hu/#imadas
facebook.com/SZIVEKSzovetsegeKRISZTUSfolytonosIMADASARA
biaioltaregylet.hu/buzditasok/a-szivek-szovetsege-es-misszioja-meghivatasa-es-szolgalata/