Csak Jézussal sikerülhet!

Nem csak Csókay Andrásnak, hanem nekünk is csak Jézussal sikerülhet.

Néhány kiemelendő rész arról, hogy az imádás ideje olyan területet mozgat meg bensőnkben, amit mi nem tudunk megmozgatni magunktól, egyedül az Ő szeretete, ereje, jelenléte képes erre a Szentlélek által.

Az imádás Isten Szívének érintése, és ekkor ez a láthatatlan terület életté válik, a kegyelmek kiáradnak, és mindez úgy, hogy lehet érzéki-külső képességeiddel nem érzed, de belső képességeiddel a szíved már töltekezni fog, és előbb-utóbb külső bizonyosságot is kapsz arról, amit addig csak a szíved a hit szemével lát és remél. Később Isten szívedbe öntött kegyelmei a külső képességeid számára is érthetővé válnak, és olyan dolgokat fogsz felismerni, amelyet Ő tárt fel a számodra, és most kibontódott, később feltárult.

Az imádás vérkeringése nélkül, ez a rejtett belső életünk nem tud elmerülni és érzékennyé válni Isten számára, ezért inkább a világ emberi gondolkodását követjük, mint szívünket, ahol Isten közli magát.

Isten ezen ajándékát semmilyen más módon sem tudod helyettesíteni, csak időt adva, és imádva Őt, nyitott szívvel, szüntelenül…. 

Isten kegyelme nem termék, amit megveszünk, megdolgozunk, kiérdemeljük, megszerzünk, és utána élvezzük gyümölcseit, (ennek is megvan a helye – az anyagiak tekintetében). Isten kegyelmeit most adja, és annyit, amennyit most nyitottak vagyunk Rá, és amennyit most adni akar nekünk. Nincs tartalékolás, nincs gyűjtögetés, mint a megtakarított pénzzel, vagy a fizikai és pszichikai képességekkel, tartalékolva az erőt holnapra, tegnapról…. itt a most és most, és mindig a most a jelen ráhagyatkozásra épül Isten kegyelme, mert állandó kapcsolatot feltételez. Amikor Istent megkerülve, saját erőforrásból használjuk Istentől kapott szellemi-lelki ajándékokat, akkor valójában az eleven forrást palackozzuk, és csodálkozunk, hogy életünk megcsömörlik, mert a desztillált-élettelen víz innentől nem a jelen pillanatban kapott éltetett isteni Forrás, hanem valami általunk birtokba vett, és birtokolt (ekkor szakad el a Forrástól), és lesz saját dicsőségünk építőköve, és Istentől „független értékes” és kulturális élet építése, a keret adott, de a tartalom (mert nem Istentől várjuk már) üres.

Az imádás kérdése, így élet és halál kérdése, adsz-e lehetőséget, hogy Isten éltesse a szívedet, vagy Isten helyett próbálod felépíteni, azt amit Isten épít, és egyedül Ő képes benned. Hiába lesz gyönyörű és szemet kápráztató, amit készítesz, ha nem Istenre építve épül, nem az Ő dicsőségére, nem életadó forrást fakaszt, a világ x értékes dolga lesz, és csodálhatjuk, de közben szíved, a szívek szomjan halnak. 

Példák a tanúságtételből:

  • Jézus-imában kaptam ötletet, hogyan tehetem még pontosabbá a műtétet.
  • A háttérima hatalmas erejét, amikor életmentő döntéseket kellett hoznunk az aneszteziológusokkal együtt.
  • Ezúttal is kérem a híveket, hogy most is segítsék imával az újabb missziónkat.
  • Folyamatosan érezzük a háttérima erejét, amiért ezúton is köszönettel tartozunk.   
  • A szociálpszichológia mint materiális lelki tudomány – nevetséges együtt említeni a kettőt, de így nevezik – elismeri, hogy a szeretettel való csoportos lelki támogatás, amit imádságnak nevezünk, az a tudomány által eddig meg nem ismert módon működik.

A pszichológia anyagtudomány, mert a pszichológia tárgya anyagi területre vonatkozik, akkor is, ha közvetlenül nem anyagi-materiális, vagy szemünkkel nem meglátható területet vizsgál, de valahol idegi és agyi szinten anyagi.

Nagyon fontos az anyagi világunk ismerete, és felelősek vagyunk az anyagi világért, hogy miként élünk vele, és visszaélünk.  

Ha Isten imádásra nem szánunk időt, valójában visszaélünk az anyagiakkal és szellemiekkel is.

Mai kor emberének (de minden kornak) az a legnagyobb baja, hogy kint keresi, és anyagi emberi birtoklással vágyával, ami belül van, és amit Isten kizárólag a saját dicsőségére ad, most, a jelen pillanatban….. ha van szíved, hogy ezt érzed, hidd, megértsd, lásd, ha szívved nem kómában fekszik egy elfekvőn (mert anyagiakkal táplálod), ahol Isten mesterséges lélegeztetéssel próbálja fenntartani benne az életet, mert te nem nyílsz meg……

Nem azzal kellene foglalkoznunk, hogy mit ne csináljunk, hanem, hogy mit nem csinálunk, amit Isten kér tőlünk és mégsem halljuk meg, ha meghalljuk, nincs erőnk engedelmeskedni, vagy mindjárt saját terméket, saját bölcsességet gyártunk belőle, és elhagyjuk az imádás szentélyét, ráhagyatkozását, és a mentálhigiéné-lelki-emberi tudás termékek piacán terítjük, és észre sem vesszük, hogy a szívünk már nem tiszta, mert nem Istenre támaszkodni, és nem Istenre figyel, most, a jelen pillanatban, nem Őt hagyja cselekedni, hanem helyette saját dicsőségét építi.

Sokszor 15 jó dolgot csinálunk, de azt az 1 dolgot elmulasztjuk, amire Isten kér, mert a 15 jó dolog leköti életünket, és Isten nem tud megszabadítani ettől, mert nem szánunk időt rá.

Az külső-érzékelhető anyagvilág törvényei másként működnek mint a belső, transzcendens, szellemi világunk törvényei. Mind a kettő felett Isten az Úr, és Krisztusban áll fenn minden, de másként működik, más a szerepe. Egységet alkot, de az anyagi a szellemi (lelki) szolgálatában áll, mint ahogy a mi szellemi (lelki) valóságunk Isten, mint legfőbb szellemi valóság szolgálatában. Az anyagi világunk szépségét és méltóságát az adja, hogy Istentől kapott és teremtett szellemi/spirituális világunkat szolgálja, ezen keresztül Istent, mint legfőbb teremtő szellemi/spirituális létezőt. 

Egy kis KEK365NEK Katolikus Egyház Katekizmusát idézem (a lelki hivatkozás, valójában a szellemi valóságot takarja, a teremtett szellemi valóságot):

  • 362 Az Isten képmására teremtett emberi személy egyszerre testi és szellemi lény.
  • 368 Az Egyház spirituális hagyománya a szívet is hangsúlyozza, biblikus értelemben a „benső mélységét” (Jer 31,33-ban „in visceribus”), ahol a személy elkötelezi magát Isten mellett, vagy ellene dönt. [238]  
  • 370 Isten semmiképpen sem képmása az embernek. Ő sem nem férfi, sem nem nő. Isten tiszta szellem.. 

Adj Időt Istennek, hogy odaadhasd a szívedet, hogy életed legyen és bőségben legyen, mert az idő elmúlik…..

Biatorbágyi eucharisztikus, oltáregyeleti és szentségimádó tagok és közösség(ek) nevében, 

Imádságos szeretettel:
Gakovic Dániel
+36309207057
szentségimádó és buzdító
Szívek Szövetsége és Missziója

Jézus Szívének Szövetsége és Missziója

Minden szív lángra lobbanjon Jézus szeretete által!
Minden szentségimádáson, imádó testvéreimmel együtt egész Biatorbágy, minden itt élő ember (és nem csak Biatorbágyot…) szívét a Szűzanya Szívek Királynéja Szívén keresztül Jézus Szent Szívébe ajánlom, hogy a kómás állapot megszüntetéséhez adjon kegyelmet, ébressze fel a szíveket, hogy imádják, szeressék és szolgálják Őt, hogy ne önmagukkal legyenek elfoglalva, meg a temérdek feladatokkal, amit gerjesztünk magunknak, hanem tisztán Istennek adjanak időt és szívet.
Isten segítsen ebben! Ámen

Fotó: jcomp/freepik.com