31. Jézus valóságos vére és teste

Eucharisztikus Jézus imádása
KAPU és ÚT az Eucharisztikus Jézus

valóságos vérének és testének az imádásához, 
az Ő valóságos Jelenlétének a megtapasztalásához és tiszteletéhez!

Vasárnap ünnepeltük Krisztus Testének szent Ünnepét, aminek élő tanúsága Krisztus Testének Eucharisztikus imádata, amelyen keresztül a Szentháromságos Istent imádjuk.

Múlt vasárnap ünnepeltük a Szentháromságot, a valóságos három Személyű, de egy Istent.

Azt megelőzően ünnepeltük Pünkösd ünnepét, az Egyház születésének napját, ami egyben Krisztus Misztikus Testének a születése a Lélek által, amely mindannyiunkat összekapcsol Krisztus Misztikus Testévé.

Ezért is az Eucharisztia szentségi imádása sohasem magányos kapcsolat, hanem Krisztushoz való kapcsolódásunk, Krisztusban pedig egymáshoz, ha imádjuk Krisztus, ezt mindig közösségben tesszük, Krisztus testének részeként tesszük.

Ugyanakkor ne feledjük azt sem, hogy Krisztus az eucharisztia magunkhoz vételében és azt követő imádása közben ugyanúgy megszólít bennünket is:

„Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20, 20-22)

Eucharisztikus Jézus magunkhoz vétele és imádata során ránk leheli a Szentlelket, és elárasztja Szívünket az Ő Békességével.

MERD egészen rábízni magad
az Ő Testének és Vérének valóságos Jelenlétére,

…..belépni és elidőzni Jézus Szívében,

itt az idő……, hogy átadd szíved…….. hogy elkezd!

 

VI. Benedek Pápa pápa buzdítására:
„Krisztusnak, aki azt akarta, hogy az eucharisztiában velünk maradjon és az egyház szíveként lüktessen. Jézus Krisztus élő marad a tabernákulumban is, mi ezért dicsérjük Őt, főként a szentségimádásban. A Szentatya a vasárnapi Úrangyala imádság alkalmával mondott beszédében hangsúlyozta, hogy mennyire szoros a kapcsolat a szentmiseáldozat és a szentségimádás között. A szentmise az egyház legnagyobb imádó cselekedete, míg a szentségimádás meghosszabbítja és megerősíti azt ami a liturgikus ünneplésben történik és elősegíti Krisztus igazi és mélyebb befogadását. A Szentatya éppen ezért nagyon ajánlja a lelkipásztoroknak és a híveknek a szentségimádás jámbor gyakorlatát és elismerését fejezi ki mindazoknak a szerzetesrendeknek, társulatoknak és jámbor testvérületeknek, amelyek különös módon szorgalmazzák az eucharisztia imádását és ezzel mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy Krisztus személyes életünkben és az egyházban egyaránt központi helyet foglal el. „

Forrás: XVI. Benedek pápa vasárnap délben az Úrangyala imádság alkalmából a híveket az Oltáriszentség imádására buzdította és felhívást tett közzé a világon elrabolt minden személyért

Corporis Christi Societas – Krisztus Teste Társasága különös módon szorgalmazza az eucharisztia imádását.
Érdemes megismerni őket: www.corporischristisocietas.com

Corporis Christi Societas