Jézus „csak” a szívedet kéri – ma is

Kedves Testvérem az Úrban!

Hacsak teheted gyere az Úr elé, hogy életed legyen és bőségben legyen.

Életed ne kívül keresd, mert ott nem fogod megtalálni, nem ezt az életet fogod megtalálni, hanem belül keresd, a szíved rejtekében, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek vár téged. 

Szentség imádása egyedüli alkalom, hogy időt adj magadnak, hogy ezt a belső utat megtehesd, hogy a forrásra rátalálj, esetleg újra, vagy ismét, és életed megújuljon. 

Jézus sokszor kifejezi, hogy ne a magad erejére támaszkodj, hanem Őrá, de hogyan is tudod ezt megélni, ha nem vagy az Ő jelenlétében, ha nem tudsz időt adni Neki, ha nem tudod szívvel, tiszta szívvel, teljes szívvel neki adni ezt a „keveset”. Nem sokat kér, csak, hogy szeresd és imádd Őt. Ő képes a te „kevesedet” megsokszorozni, harminc, hatvan, vagy százszoros terméssel megajándékozni életed.

Tudnod kell, hogy szíved egyedül Istené, és egyedül Istent tudja szíved szomját betölteni. Ne kívül keresd Őt, hanem belül.

A szentségimádás egy olyan ajándéka Istennek, amely által bár látszólag kívül szemléled Őt, Ő mégis ezalatt benned, a szívedben tárja fel önmagát, az imádás csendjében, egyszerű és lángoló szeretettel.

Ha a külső szentélyt elhagyod, az imádás már a belső szentélyedben folytatódik tovább, hogy a láng ki ne aludjon soha. 

Hívlak, gyere szentségimádásra, hogy szíved élni tudjon, hogy életed legyen és bőségben legyen.

„Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu. Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”  (Jn 10,7-11)

Imádságos szeretettel:

Gakovic Dániel
Jézus Szívének Szövetsége és Missziója