Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Bocsásd meg bűneinket,  amelyeket szeretteink ellen elkövettünk.
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt  áldozatos, tiszta szeretettel.

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.
Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak.

Szent Család, könyörögj érettünk! Ámen