Felhívás

HIVATÁSUNKA SZENTSÉGIMÁDÁS EGYSZERŰ SZOLGÁLATA

„Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!”

 „Szeresd a Te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!”

 

oltariszentseg

Imádjuk rendszeresen Krisztust, Aki megtestesült és
közöttünk él az Eucharisztiában!

„Őáltala, Ővele és Őbenne a Tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben
minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.”

„Aki engem lát, látja az Atyát.”


Vállalj hetente 1 óra csendes Szentségimádást –

Isten imádásának szolgálatát másokért, önmagadért
– kompromisszum nélkül – 

HETENTE 1 ÓRÁT CSAK NEKI!


 

 

Share