13. Az Élet Kenyere Közösség

Közösségek születése az Eucharisztia imádásának alapkegyelméből és alapkegyelmére: Az Élet Kenyere Közösség

13-elet kenyere kozossegAz Élet Kenyere Közösséget 1976-ban Franciaországban alapította Pascal Pingault, feleségével Marie-Annick-el és egy másik házaspárral, Bruno-val és France-al együtt. Rövidesen mások is csatlakoztak hozzájuk. A Bayeux-Lisieux-i Egyházmegye püspöke 1981-ben rendelkezésükre bocsátott egy használaton kívüli régi szeminárium épületet Sommervieu-ben, amely a közösség anyaháza lett. Itt főleg mezőgazdasági munkát végeznek, saját szükségleten túl eladásra is termelnek, és az egyik melléképületben van egy pékség, amely szintén eladásra is termel. 1984-ben a püspök hivatalos egyházi jóváhagyást adott számukra, hívők társulásaként bejegyezve a közösséget. 2001-ben ideiglenesen (ad experimentum) elfogadta szabályzatukat.

Az 1990-es évektől már világszerte működnek házai a közösségnek. Magyarországon 1988-ban alakult meg a Közösség budapesti karizmatikus csoportokhoz tartozó fiatalokból, és 1993 óta Martonvásáron működik. Egy remeteség található még Kiskunmajsa mellett egy tanyán.

 

A KÖZÖSSÉG HIVATÁSA, LELKISÉGE
Eukarisztikus élet: Szentségimádás a közösség valamennyi házának kápolnájában, kihelyezett Oltáriszentség előtt, általában órás váltásokban. Lehetőség szerint napi szentáldozás. A közösséghez tartozó különböző életállapotú emberek (házaspárok, családok, egyedülállók, szerzetes-testvérek és -nővérek, papok, diákonusok, zarándokok és remeték) a közös imádásban kapott kegyelem által egyetlen „eukarisztikus nép”-et alkotnak. De megéljük az „egy nép”-be tartozást a nálunk lévő szegényekkel és a hozzánk látogató ismerőseinkkel, barátainkkal is. Szentségimádásaink és liturgiáink mindenki előtt nyitottak.

A gyerekeket is közel hozni
a szentségimádáshoz:
http://www.childrenoftheeucharist.org/

Ezt írja az alapító: „Az első Szentségimádás órája, valóban találkozás volt a kenyér színében jelenlévő az Élő Krisztussal. Ettől a pillanattól kezdve szeretet lobbant a szívemben a Katolikus Egyház iránt és felismertem meghívását Isten nagy tervére, a Közösségre….  Szegény önkéntesek folyamatos Szentség imádás és együttélés azokkal, akik szenvednek, megbuktak, elesettek avagy perifériára szorultak.”

Szentségimádás és a szenvedés (L’Adoration et la Souffrance) az alapító tanítása, és határtalan mélységben közelíti meg ennek misztériumát: http://www.pingault.org/Fichiers/Adoration.pdf.

A Közösség tagjai önként radikális szegénységet vállalnak. Pl. ruhaneműt nem vásárolnak maguknak pénzért, hanem a kapott ruhaadományokból egészítik ki ruházatukat, ha szükséges. Fontosnak tartja a Közösség, hogy világszerte – és különösen a legszegényebbek körében – megvalósuljon Jézus imádása az Oltáriszentségben és a szükséget szenvedők szolgálata. Ezek elérése érdekében a Közösség valamennyi házának kápolnájában kihelyezik az Oltáriszentséget, és általában órás váltásokban folyamatos szentségimádást tartanak. Közösségi házakban előzetes egyeztetés után vendégeket is fogadnak: elcsöndesedni vágyókat, keresőket, érdeklődőket. Ez a vendéglátás teljesen ingyenes. A tagok lehetőség szerint naponta szentáldozáshoz járulnak. Szentségimádásaik és liturgiáik mindenki előtt nyitottak. Befogadják a Közösség házaiba a szegényeket és különböző segítségre szoruló embereket, miközben a tagok is szegényen élnek. Mind a közösségi tagok, mind a befogadottak többnyire külső munkahelyekre járnak dolgozni, és otthon közösen végzik el a házimunkákat. A békességet próbálják építeni az emberek között.

A Közösség francia bemutató oldalala: http://www.pingault.org/

forrás: https://archive.is/ersuy, http://www.lamaisondupaindevie.net/
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89let_Kenyere_k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g

Ne mulasszuk el a héten sem a Szentség-imádás:
az Élő Krisztussal való személyes találkozás lehetőségét!