Körmeneti kereszt

FELMUTATJUK A VILÁGNAK

A felújított körmeneti keresztről

 

Az Úrnapi körmenetben ünnepélyes keretek között Krisztust mutatjuk fel a világnak, nyilvánosan megvalljuk hitünket, az Eucharisztia iránti tiszteletünket.
A templom megszentelt terének kiterjesztését jelentő virágszőnyeggel összekötött lombsátor-oltárokat végigjáró ünneplő közösség énekszóval, imádsággal ünnepli az Eucharisztiát. Ennek a végtelen tiszteletnek a kifejezését különböző becses tárgyak, eszközök is segítik: baldachin, füstölő, lobogók és a körmeneti kereszt.

A körmeneti kereszt, mely az idei Úrnapi körmenetet díszítette, közösségi összefogásunknak köszönhetően újult meg, a kegytárgy restaurálása ugyanis a közel három évvel ezelőtt kezdeményezett gyűjtésből, az Önök nagylelkű adományaiból valósult meg.

A biai Szent Anna katolikus egyházközség restaurált körmeneti keresztje
A körmeneti kereszt vélhetően templomunk eredeti felszerelésének része, mintegy 200 éves. A felújítási munka során, a corpus sok-sok festékrétege alól előkerült az eredeti aranyozás, a restaurátor ennek megújítását, pótlását végezte el. A törött kereszt hiányzó részeit újrafaragták, festették, a kereszt rúdján pedig az ugyancsak eredeti vörös festést helyreállították.
Az eredeti szépségében helyreállított körmeneti kereszt jelentése túlmutat eredeti feladatán: nemcsak a világ számára felmutatott Krisztus jelentőségét hangsúlyozza a csillogó arany corpus, a míves faragással díszített kereszt, de egy, az Eucharisztiát rendszeresen ünneplő valódi közösség is láthatóvá válik általa. Egy közösség, mely megőrzi múltját, értékeit a jövő számára.

A megőrzendő, restaurálásra váró kegytárgyak között szerepel templomunk eredeti sekrestyeszekrénye is. A szekrény csúcsdísze jelenleg a Télikápolnában látható, egy nagylelkű adománynak köszönhetően került felújításra.
Szeretettel kérjük és várjuk továbbra is adományaikat, melyet a templom belső bejáratánál lévő perselyben helyezhetnek el, vagy a plébániai fogadóórákon személyesen adhatják át.

Hálával köszönjük támogatásaikat!