Ima házaspároknak

Ima a családunkért

Megjelenés: 2022. február 28.

Ima a családunkért

Rendezd el Istenem minden dolgomat, őrizd minden bajtól kis családomat.Tőled kaptam őket, Te légy vigaszuk, el ne vesszen egy sem, légy jó Pásztoruk.Rendezd el Istenem sajgó szívemet, el ne veszíthessen soha Tégedet.Hitem örökmécse ki ne aludjék, mint Húsvéti gyertya, világosodjék. Családom tagjai életükön át, lángomról gyújthassák hitük gyertyáját.Életük útjait ez ragyogja be, Te élj a szívükben élők Istene.Rendezd el Istenem hajszolt életem, Szeretet Istene, lelket adj nekem,Lelket, mely mindenben Rád hagyatkozik, Téged el nem felejt, Benned megnyugszik....

Tovább olvasom

Házaspárok egymásra mondott áldása Szent Bálint napján

Megjelenés: 2016. január 10.

Házaspárok egymásra mondott áldása Szent Bálint napján

Hálát adok Érted Urunknak, Istenünknek! Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz! A Mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet! Vezessen Téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az Út, az Igazság, az Élet! A Szentlélek Isten vezesse lépteidet a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg Téged a szentháromságos Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek! Amen  ...

Tovább olvasom

Szülők imája gyermekeikért

Megjelenés: 2016. január 10.

Szülők imája gyermekeikért

Uram, ki házasságomat megszentelve nekem gyermekeket adtál, fogadd el most értük alázatos hálaadásomat, hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat, add szent áldásodat gyermekeimre! Adj nekik jó egészséget, növeld őket a jó erkölcsökben, szeretetben, legyen velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak ártatlanságban és okosságban! Óvd meg őket minden bűntől és bűnre vivő alkalomtól! Add, hogy előrehaladva a korban, növekedjék bennük a szeretet is irántad! Uram, adj nekik erőt, hogy megtarthassák törvényeidet, engedelmesek legyenek, szorgalmasan dolgozzanak, mindig neked...

Tovább olvasom

Feleség imája férjéért

Megjelenés: 2016. január 10.

Feleség imája férjéért

Uram, már nem egyedül állok előtted. A közös úton már férjemmel együtt haladunk. Őérte könyörgök Hozzád. Világosítsd, erősítsd meg őt, hogy céljait, feladatait a Te elképzelésed szerint keresse és oldja meg. Adj neki erőt a problémák helyes megoldásához, tetteihez pedig kellő határozottságot. És ha nem talál időt arra, hogy néha csöndben magába vonuljon, kérlek, fogadd el helyette az én imámat. Áldd meg minden munkáját és szerelmünket. Ámen....

Tovább olvasom

Ima a házasságunkért

Megjelenés: 2016. január 10.

Ima a házasságunkért

Mennyei Atyám, ki intézője vagy az emberi sorsoknak, hálát adok Neked hitvestársamért. Azért vezettél minket egymáshoz, hogy egymásnak erőssége és támasza legyünk, s hogy küzdelmeinkben és bánatainkban, fájdalmainkban segítő és vigasztaló társakként álljunk egymás mellett. Színed előtt most őszintén megkérdezem magamtól; megtettem-e a magamét, hogy házasságunk a Te akaratodnak megfelelő közösség legyen? S ha megszégyenülve kell is belátnom, hogy sokban másként cselekedhettem volna, mégis merem remélni, hogy kegyességed az ő lelkének javára fordítja azt is, amiben én bűneimmel, s...

Tovább olvasom

Házastársak imája

Megjelenés: 2015. december 28.

Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk, és megszerettük egymást! Segíts mindig meglátni a jót a társamban, és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat! Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól! Uram! Kezedbe adjuk házasságunkat. Amen.  ...

Tovább olvasom