Szülők imája gyermekeikért

Uram, ki házasságomat megszentelve nekem gyermekeket adtál,
fogadd el most értük alázatos hálaadásomat,
hallgasd meg irgalmasan buzgó imámat, add szent áldásodat gyermekeimre!

Adj nekik jó egészséget, növeld őket a jó erkölcsökben, szeretetben,
legyen velük a Szentlélek kegyelme, hogy sértetlenül megmaradjanak
ártatlanságban és okosságban!
Óvd meg őket minden bűntől és bűnre vivő alkalomtól!

Add, hogy előrehaladva a korban, növekedjék bennük a szeretet is irántad!
Uram, adj nekik erőt, hogy megtarthassák törvényeidet,
engedelmesek legyenek, szorgalmasan dolgozzanak, mindig neked szolgáljanak,
egész életükön át téged dicsérjenek!

Istenem, amint elfogadtad áldozatul atyjától Izsákot,
fogadd el tőlem is gyermekeimet!
Atyai szeretetedbe, irgalmadba, erős védelmedbe ajánlom őket.
Te oktasd, Te vezesd őket jóságoddal, bölcsességeddel, úgy, ahogyan egyedül csak Te tudod. Ámen