25. Az imádás helye a szívünk

Eucharisztikus Jézus imádása

 

Szívünkkel imádjuk Istent,
az imádás helye bennünk a szívünk –
a szívünk,
ami képes szüntelenül
szemlélni és imádni Istent.

 

Eucharisztikus Jézus jelenléte tanítja szívünket és átalakítja a szívünket, hogy az imádás lelkülete ki ne oltódjon bennünk,  hogy a Szentség iránt lángra lobbanjon és lángolni tudjon.
Merd rábízni magadat, rendszeresen Jézus Szívének imádására…
legalább hetente 1 órában…

….éppen az Irgalmasság ünnepének örömében, Szent II. János Pál Pápa közbenjárását is kérve

 

…. itt az idő, hogy elkezd!

 

„25. Az Eucharisztia szentmisén kívüli tiszteletének fölbecsülhetetlen értéke van az Egyház életében. …

Jó Nála lenni, a keblére hajolni, mint a szeretett tanítvány (vö. Jn 13,25), érezni az ő szívének végtelen szeretetét. Ha a kereszténységnek a mi korunkban elsősorban „az imádság művészetében” kell különböznie másoktól, ugye érezzük sürgető szükségét, hogy hosszasabban elidőzzünk lelki társalgásban, csöndes imádásban, szeretetünket kifejezve a Legszentebb Szentségben jelenlévő Krisztusnál? Drága testvéreim, hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam!…

Fölbecsülhetetlen kincs az Eucharisztia: nemcsak ünneplése kapcsol a kegyelem forrásához, hanem az is, amikor szentmisén kívül időzünk Nála.

Ha egy keresztény közösség alkalmasabbá akar válni Krisztus arcának szemlélésére …nem mellőzheti az Eucharisztia tiszteletének ezt a formáját sem, amelyben folytatódnak és megsokszorozódnak a szentáldozás, a Krisztus testében és vérében való részesedés gyümölcsei.”

Forrás: ECCLESIA DE EUCHARISTIA II. János Pál pápa enciklikája az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról –>>>