Ima egyházközségeinkért

Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet
a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted,
adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget,
egészséget, egyetértést, szeretetet!

Irányítsd elöljáróinkat a Te akaratod útjain
és a mi javunk szerint,
hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek,
a Te szent törvényeidet megtartsák,
s minket igaz szívvel szeressenek.

Őrizd meg, Uram, ezt a helyet
minden bűntől és botránytól,
és az ördög minden cselszövésétől, nyugtalanságától.

Uram, ki azt akartad,
hogy a Te neved dicsőítésére éljünk e helyen,
küldd el hozzánk segítő malasztodat,
hogy oltalmazzon bennünket és védjen,
hogy ne valljuk lelkünknek kárát.

Urunk Jézus Krisztus, ne tekints bűneinkre,
hanem hallgasd meg a Te kegyes
és mindenkor Szűz Anyádnak könyörgését!
Az Ő és Keresztelő Szent János, Szent Péter, Szent Pál, Szent Júdás, Szent András apostoloknak
és minden szenteknek közbenjárása által segíts bennünket, hiszen Te tudod nehézségeinket,
világ Üdvözítője, ki élsz és uralkodol az Atyával mindörökkön örökké. Ámen.