Imádságok

Henri Boulad imája

Megjelenés: 2017. június 30.

Henri Boulad imája

Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam Szentlelked elől, süket maradtam szerető felszólításodra, hagytam megkérgesedni lelkemet. Sok drága időt tékozoltam el, számtalan lehetőséget elmulasztottam. Nem engedtem magamat általad megragadni, hogy ezáltal növekedjem. Neked akarom most ajándékozni szabadságomat, mert felismertem, hogy csak a lemondásban, a tökéletes átadásban virágzik igazi szabadság bennem. Uram segíts, hogy elfeledjem és megtagadjam önmagamat. Átadom az életemet. Legyen meg a Te akaratod! Töltsön be a Te Lelked!...

Tovább olvasom

Ima tanítás előtt és után

Megjelenés: 2017. január 24.

Ima tanítás előtt és után

Tanítás előtt Mennyei atyánk te bennünket a magad képére alkottál! Irányítsd és szenteld meg erőfeszítéseinket, hogy minden tehetségünket kifejlesszük  És műveidben munkatársaid lehessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Tanítás után Hálát adunk Neked, Urunk ajándékaidért,  add, hogy amit ma tanultunk, neved dicsőségére, hazánk és embertársaink javára fordítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen...

Tovább olvasom

Házaspárok egymásra mondott áldása Szent Bálint napján

Megjelenés: 2016. január 10.

Házaspárok egymásra mondott áldása Szent Bálint napján

Hálát adok Érted Urunknak, Istenünknek! Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy szeretsz! A Mindenható Atya arcának fénye ragyogja be életedet! Vezessen Téged igaz útján Jézus Krisztus, aki az Út, az Igazság, az Élet! A Szentlélek Isten vezesse lépteidet a szeretet és a hűség útján! Áldjon meg Téged a szentháromságos Egyisten, aki Atya, Fiú és Szentlélek! Amen  ...

Tovább olvasom

Reggeli imádságok kicsiknek

Megjelenés: 2016. január 10.

Reggeli imádságok kicsiknek

Két kezemet összetéve Imádkozom reggel, este Édes Jézus, szépen kérlek, Vigyázz reám, amíg élek! Ámen...

Tovább olvasom

Házi áldás

Megjelenés: 2016. január 10.

Házi áldás

Istennek áldása áradjon bőségesen erre a házra és a benne lakókra! Lakozzék itt mindig a Szentlélek kegyelme. Jézus legszentebb neve, melyben üdvösségünk van, árasszon üdvöt és áldást erre a házra és a benne lakókra. A boldogságos mindenkoron szűz Istenanya, Mária, anyai gondosságával őrizzen és oltalmazzon meg mindenkit e házban minden testi és lelki rossztól. A dicsőséges Szent József égi közbenjárása esdje ki e ház minden lakójára a kegyelmet, hogy küzdelmükkel és szenvedésükkel bőséges érdemet szerezzenek. E ház lakóinak szent Őrangyalai védjenek meg minden itt lakót az ellenség...

Tovább olvasom

Ima a keresztény missziókért

Megjelenés: 2016. január 10.

Ima a keresztény missziókért

Köszönjük Urunk, hogy érdemesnek találsz bennünket a Te országod építésére. Köszönjük, hogy feladatokat adsz nekünk,melyekben kiteljesedhetünk és megerősödhetünk a Veled való kapcsolatban. Add Urunk, hogy meghalljuk a hívásodat mindig és mindenkor, kifogásokat nem keresve el tudjuk hinni azt, hogy ez valóban a Te akaratod, és tudjuk azt teljesíteni sokkal jobban, mint ahogyan azt gondolnánk. Add, hogy mindig nyitott szívvel álljunk a megfelelő ügy mellé és kitartóan végezzük azt, csakis a Te dicsőségedre. Minden gondolatunk, szavunk, cselekedetünk a Te akaratod szerint legyen. A Te...

Tovább olvasom

Ima a XXI. század elején az üldözött keresztényekért

Megjelenés: 2016. január 10.

Ima a XXI. század elején az üldözött keresztényekért

Istenünk, értünk szenvedő Szent Fiad így tanított minket: „Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok”. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik bárhol a világban Nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek,hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos lelki békében élhessenek. Istenünk, Te azt is tudod mennyi...

Tovább olvasom

Ima egyházközségeinkért

Megjelenés: 2016. január 10.

Ima egyházközségeinkért

Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted, adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést, szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek. Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, és az ördög minden cselszövésétől, nyugtalanságától. Uram, ki azt akartad, hogy a Te neved dicsőítésére éljünk e helyen, küldd el hozzánk segítő malasztodat, hogy oltalmazzon...

Tovább olvasom

Ima papi hivatásokért

Megjelenés: 2016. január 10.

Ima papi hivatásokért

Köszönjük papjainkat, akik feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk útjain. Szenteld meg őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet! Óvd meg őket a veszélyektől, és adj nekik sok Neked tetsző örömet bennünk, Téged szolgáló életükben! Adj új papi és szerzetesi hivatásokat! Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, hívj az én családomból is, hogy ők magukat Neked adva, a világról lemondva Neked tetsző, boldog életet éljenek! Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk!...

Tovább olvasom

Ima árva gyermekekért

Megjelenés: 2016. január 10.

Ima árva gyermekekért

Drága Jézusom! Kérlek, tekints le azokra az árva gyermekekre, akiknek senki nem mondja: „kisfiam, kislányom“; és nem kelti fel őket reggelente gyöngéd anyai csókkal; akiknek nem simogatják meg a fejüket, ha jó gyermekek voltak, vagy csak pusztán szeretetből. Akiket senki sem hív a családi ebédhez – az asztalhoz, amit körbeül anya, apa és testvérek; akiknek nem törlik le a könnyeiket, ha sírnak, és nem vigasztalják meg, ha fáj valami vagy bánat éri. Akiknek senki sem ad jótanácsot, ha gondjuk van;nem védik meg őket, ha bajban vannak, és nem dorgálják meg őket, ha rosszat tettek, hogy...

Tovább olvasom