"És veletek vagyok mindennap a világ végéig!"

Mt 28,20

Uradat, Istenedet imádd!

szentségtartó fából

Rendszeres szentségimádás
Biatorbágyon minden szerdán
20 órától

a Gizella-otthon kápolnájában
és minden 1.és 3.pénteken
az esti 6 órási szentmise után
a biai Szent Anna Templomban!

 Olvasd el a buzdításokat!

Zsolozsma szerdánként

zsolozsma jeleMinden szerda reggel
8:30-9:00-ig
várunk mindenkit közös énekes
délelőtti imaórára a templomban

 

Ima

IMA A LELKIPÁSZTORUNKÉRT

    Jézusunk, ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben közöttünk lakozol,
áraszd reánk kegyelmeid bő sugarát a mi jó pásztorunkra, lelki atyánkra.
Add meg neki a kegyelmet, melyekre saját magának és a mi megszentelésünk érdekében szüksége van.
Add, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai fölött, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá.
Áldd meg őt, midőn szívét imában hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti,
s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad.
Add, hogy a te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak neked és szent hivatásának él;
Adj szavainak, súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen neked és hozzád vezessen;
s ha majd eljössz ítélni pásztort és nyájat, mi is és minél többen az ő öröme, és dicsősége lehessünk,
s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. – Ámen.

 

Buzdítások rendszeres szentségimádásra

Előző Következő
Gondolatok szentségimádás előtt

A szentségimádás a legegyszerűbb találkozás Jézussal és az Atyával. Nem kell csinálni...

Miért?

Az alábbi esetekben mindenképpen ajánlatos Jézus jelenlétében elidőzni: – ha úgy...

Mentőmellény

“Egy nap elhatároztam, hogy kipróbálok valami újat. Tízéves kisfiammal kimentünk a...

Fiatalok keresztútja

szöveg (keresztút): Szakál Ádám, piarista tartományfőnök I. állomás: Jézust halálra...

KÖVESS ENGEM – Találkozás Jézussal a keresztúton

Tomislav Ivancsics: KÖVESS ENGEM – Találkozás Jézussal a keresztúton Bevezetés...

KERESZTÚT – dr. Werner Alajos (1905-1978) eucharisztikus keresztútja nyomán

Bevezető Keresztútjárásunk során elkísérjük Jézust a Golgotára. Nem csak emlékezünk rá,...

Ima beteg testvéreinkért és a járványban szenvedőkért 2021

Keresztvetésegy pici csend… Urunk, Istenünk,egyszülött Fiad a te akaratodból...

Az én Miatyánkom – Tánczos Katalin

Mikor a szíved már csordultig tele,Mikor nem csönget rád soha senki se,Mikor sötét felhő...

Mire való a csönd?

A magányosan élő szerzetes remetéhez egyszer emberek jöttek. Megkérdezték tőle: –...

Kilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz

A KILENCED ALATT, 9 NAPON ÁT IMÁDKOZZUNK A KÖVETKEZŐKÉPPEN: Bánjuk meg bűneinket,...

Életfelajánlás imája

A Szűzanya nagyon kéri azokat a lelkeket, akik naponta, vagy legalább egyszer egy héten...

Egy bátor ugrás

“Isten szól hozzánk. Az élő Isten személyesen megszólít minket, szavai által is és...

Az igazán fontos dolgok

Hogy mik az igazán fontos dolgok az életünkben? És mennyi minden fér bele az életünkbe? Mi a fontossági sorrend?

Kilenced a Szentlélekhez

Áldozó csütörtökön, Urunk Mennybemenetele napján kezdjük. Első nap – Ima az...

Pió atya kilencede

Imádkozásának módja: Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom...

Ima az Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát...

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus múltja, jelene és jövője

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS – Missziós küldöttek képzési napja...

Az eucharisztikus élet lelkisége és gyakorlata

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS – Missziós küldöttek képzési napja...

Missziós felkészülés I. Az egyéni megtérés

52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS – Missziós küldöttek képzési napja...

Hittanos tábor a 7 szentség körül

A tavalyi évtől kezdődően a hittan táborainkban résztvevő gyerekekkel a Böjte...

Hittanos tábor a 10 parancsolat útjelzői mentén

Az idei táborunk témájának két vezérgondolata volt. A 2017-re meghirdetett Szent László...

Ima gondjaink átadására

Átadok Neked Uram Jézus mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked...

Henri Boulad imája

Uram, bocsásd meg, hogy konokul ellenálltam, elzárkóztam Szentlelked elől, süket...

Ima tanítás előtt és után

Tanítás előtt Mennyei atyánk te bennünket a magad képére alkottál! Irányítsd és szenteld...

Szentségimádás gyerekeknek az Örökimádás-templomban

Öt biatorbágyi család tizenhét gyermekkel elzarándokolt a budapesti...

„A SZÍV ÉBREDÉSE” – Eucharisztikus lelki nap

Biatorbágy, 2016.12.03. Lelki nap a Biatorbágyi MÉCS Családközösség, a Szent Anna...

Eucharisztikus Lelkinap 2016. 12. 03. – MEGHÍVÓ

A szív ébredése – Eucharisztikus Lelkinap Varga László atyával, kaposvári...