"És veletek vagyok mindennap a világ végéig!"

Mt 28,20

Uradat, Istenedet imádd!

szentségtartó fából

Rendszeres szentségimádás
Biatorbágyon minden szerdán
20 órától

a Gizella-otthon kápolnájában
és minden 1.és 3.pénteken
az esti 6 órási szentmise után
a biai Szent Anna Templomban!

 Olvasd el a buzdításokat!

Zsolozsma péntekenként

zsolozsma jeleMinden péntek reggel
9:30-10:00-ig
várunk mindenkit közös énekes
délelőtti imaórára a templomban

 

Ima

IMA A LELKIPÁSZTORUNKÉRT

Jézusunk, ki mint lelkünk jó pásztora az Oltáriszentségben közöttünk lakozol,
áraszd reánk kegyelmeid bő sugarát és a mi jó pásztorunkra, lelki atyánkra.
Add meg neki a kegyelmet, melyekre saját magának és a mi megszentelésünk érdekében szüksége van.
Add, hogy gonddal virrasszon pártfogoltjai fölött, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá.
Áldd meg őt, midőn szívét imában Hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti,
s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad.
Add, hogy a Te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak Neked és szent hivatásának él;
Adj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen Neked és Hozzád vezessen;
s ha majd eljössz ítélni pásztort és nyájat, mi is és minél többen az ő öröme, és dicsősége lehessünk,
s vele együtt az örök élet hervadhatatlan koronáját elérhessük. – Ámen.