Fiatalok keresztútja

szöveg (keresztút): Szakál Ádám, piarista tartományfőnök

I. állomás: Jézust halálra ítélik

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

A felnőttek mindig mindent tudnak. Azt mondják: „Te még fiatal vagy, majd meglátod, ha kicsit idősebb leszel!” Vagy: „Ha majd leteszel valamit az asztalra, akkor szólj majd bele!” De a felnőttek is gyakran átélhetik, hogy a vezetők a népet ítélik gyereknek: valójában ritkán kíváncsiak a véleményükre, eldöntik ők maguk felülről, mi a jó nekünk.
„Művelj valami csodajelet, akkor majd hiszünk neked!” – mondják Jézusnak a „felnőtt” farizeusok. „Nem Istentől jött, hanem az ördöggel cimborálva gyógyít.” – hozzák meg az ítéletet fölötte. Sokszor mi is előre meghozzuk az ítéletet a fiatalokkal vagy más embertársainkkal szemben, de akár Isten helyett is szeretünk már előre dönteni.
Segíts Urunk, hogy ne ítélkezzenek a nemzedékek egymás fölött, hanem tudjunk egymástól kérdezni, egymás iránt őszinte szívvel érdeklődni.

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Amíg valaki kisgyerek, sok dicséretet kap. A szülei arra biztatják, olyan tevékenységeket keresnek neki, amiben örömét leli, amiben kibontakozhat. Ha például ügyesen rajzol, vagy focizik, örül a szomszédoktól kezdve a nagymamáig mindenki. Aztán iskolába megy, és egyre többször találkozik olyan helyzetekkel, feladatokkal, amelyek már nem a kedvencei, amelyek kihívást jelenthetnek számára. Aki már kapott egyest vagy bukott meg valamiből, tudhatja, hogy
egy-egy elbukás milyen emberromboló, milyen önbizalom-romboló lehet. Néhány kudarcot akár egész életünkre is elraktározhatunk az emlékeink között.
Add Urunk, hogy ha elkerülhetetlen terhek nehezednek ránk, tudjuk felismerni benne a lehetőséget. Add, hogy ha elbukunk, kudarcot vallunk, szereteted állítsa helyre önbizalmunkat!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

A mai fiatalokat sokszor motiválatlannak tartják. És valóban, néha elég kevés motiváció a „kell”,
vagy az „így szoktuk” szentenciája. Nehéz motiváltnak lenni egy olyan korban, ami nagyon
gyorsan változik, így nem lehet tudni pontosan mik a jövő perspektívái. A felnőttek pedig folyton
csak a felelősség komor arcával intenek, hogy szedd össze magad, mi lesz így a világból, a
jövőből? Nehéz fölkelni, nehéz kikecmeregni a nehéz, nem sok jót ígérő helyzetekből,
megtorpanásokból. Főleg, ha az eleséseket nem csak mi okoztuk, főleg, ha az alaphelyzetről
nem nagyon kérdeztek meg minket.
Segíts Urunk, hogy a nehézségeinket nyitott szívvel tudjuk elviselni! Segíts, hogy keressük és
megtaláljuk, miért és kikért érdemes élnünk!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

IV. állomás: Jézus anyjával találkozik

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Sok fiatal élete „ragad meg” a szüleinél, kezdi meg nehezen az önálló életét. Ahogyan emlegetik, otthon maradnak a „mamahotelben”. Hosszú tanulmányi idő, magas lakásárak, beszűkülő kapcsolatrendszerek az egyik oldalon. A másik oldalon viszont, a mai fiataloknak is, mint mindenkinek egyszer, meg kell harcolniuk a szüleiktől való érzelmi elszakadást. Talán Jézussal is ez történt, amikor tanítani kezdett, Mária pedig segíthette ebben az elszakadási folyamatban, azért hogy az élete, a küldetése kibontakozhasson. Jézus küldetése a világ megváltása lett.
Talán a mi fiaink és a mi leányaink is nagy dolgokra hivatottak, ha segítünk nekik, ha hagyjuk őket kibontakozni.
Segíts Urunk, hogy felismerjük szüleinkkel való közös élettörténetünkben az ajándékba kapott lehetőségeket és hálával tudjunk rájuk nézni. Segíts bennünket szülőket is, hogy el tudjuk engedni, útra tudjuk indítani gyermekeinket.

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Napjainkban Európájában igen nagy a munkanélküliség a pályakezdő fiatalok körében. Sokan, miután évekig tanultak, akár több diplomát is szereztek, végül haszontalannak érezhetik magukat. Erejük teljében vannak, a munkához, az alkotáshoz mégsem férnek oda. A gyorsan változó világban a foglalkozások is gyorsan jelennek meg, régi foglalkozások gyorsan tűnnek el. Míg korábban kitaposott, előre jósolható életpályákban gondolkodtunk, manapság nehéz megmondani, mibe kezdjenek a fiatalok, mi mellett köteleződjenek el. Cirenei Simon hirtelen kapott munkát, de olyat, amit valószínűleg nem nagyon akart. Bizakodunk, hogy kényszerű erőfeszítése végül eljutott a szívből jövő segítségnyújtásig.
Segíts Urunk, hogy a fiatalok rátaláljanak arra a munkára, feladatra, amely kiteljesedetté és örömtelivé teszi erőfeszítéseiket, mi pedig helyet tudjunk adni nekik, ahol építhetik a világot.

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

VI. állomás: Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Veronika segítsége inkább gesztus, mint valódi segítség. Jézus arca perceken belül ismét izzadt, poros és véres lesz. A gesztus valami finom, érzelmeket mozgató, a lélek mélyét megértő cselekvés. Személyesség van benne, személyességet épít. Bár úgy látszik, a mai fiatalok durvák, a valóságban szeretik és várják a gesztusokat, érzelmekre, intimitásra éhesek és nyitottak. Meg tudják-e kapni ezt az intimitást egymástól, tőlünk? Aki vágyik rá, hol találja meg? Hol lehet ma egyáltalán érzelmeket, igaz kapcsolatokat, intimitást adó barátokat, szerelmet, jövendő házastársat találni? Hol vannak azok a terek, ahol ezt lehet gyakorolni, ahol lehet találkozni? Mikor segítenek ebben a felnőttek?
Add Urunk, hogy tudjunk mélyre ható érzelmi gesztusokat tenni a fiatalok felé és tudjunk segíteni nekik igaz kapcsolataik megtalálásában, és ápolásában!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Szabad-e egy fiatalnak botlania, tévednie, rosszat tennie? Erkölcsi értelemben természetesen nem, a reális emberi életet vizsgálva viszont szükségszerűen igen. Hányszor aggódnak a felnőttek azon, hogy milyen lesz a világ, amit majd ilyen erkölcsű fiatalok fognak vezetni? Pedig ha a fiatalok mélyebb motivációit, igazságkeresését, szabadságkeresését nézzük, bár nem mindig jó módon, mégis gyakran igazabbul és őszintébben keresik a jót, mint mi felnőttek. Talán
nem is a fiatalkori botlásainkkal kellene arányosítanunk ítéleteinket a mai fiatalokról, hanem azzal összehasonlítani, amit most teszünk a szívünk mélyén.
Urunk! Segíts megérteni egymás belső motivációit. Tereld szeretettel a jó felé gyakran botladozó, másokat és magunkat is megbántó igazságkeresésünket!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

VIII. állomás: Jézus beszél a síró asszonyokhoz

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

A fiatalokat gyakran zavarja a felnőttek állandó prédikálása a különböző veszélyekről, morális buktatókról. Sokszor siránkoznak és kioktatják a fiatalokat: „Bezzeg a mi időnkben.”, „Régen ez nem így volt.”, „Nekünk eszünkbe sem jutott volna.” A jelent és a jövőt veszik el a felnőttek ilyenkor a fiataloktól. Pedig a fiataloknak a jelen és a jövő kell, hogy a legjobb legyen. Mi is azt várjuk, hogy azt alkossák széppé, jóvá. Siránkozásunk közben pedig elszakadunk a fiataloktól,
mert nem hallgatjuk meg, hogy ők mit és hogyan csinálnának. Végül a jajgató asszonyokhoz leszünk hasonlóak, akiktől Jézus távol tartja magát, mert valójában nem vele, hanem magukkal foglalkoznak csak.
Segíts Urunk, hogy aggódásainkkal ne vegyük el a fiatalok jelenét és kibontakozásának lehetőségét, hanem sokat beszélgetve velük, szívből megértsük őket, és tudjunk együtt dogozni velük a világ jobbításán.

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Mindenki éli a maga világát. Az emberiségnek, az országnak, a családnak annyi gondja és megoldandó nagy kérdése van, hogy nincs idő gyengének lenni. Egy fiatal legyen erős, tettre kész – a társadalom hasznos tagokat vár el magának. De érdeklődik-e valaki a fiatalok elesettsége iránt, érdeklődik-e valaki a magánnyal, szomorúsággal küzdő fiatalok felé? Minek a sok nagy cél, ha közben a jövő emberei magányosan szomorkodnak és senki nem szán arra időt, hogy fölemelje őket a földről?
Urunk, add, hogy tettekkel vagy szavakkal siessünk elfáradt, elmagányosodott vagy reményvesztett fiataljaink segítségére!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

X. állomás: Jézust megfosztják ruhájától

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Nagy kísértés, szinte már elvárás a mai fiatalokkal szemben, hogy testi vagy lelki ideáloknak megfeleljenek. Az internet nyilvánossága erősen gyengíti a védekezés lehetőségét, újabb elvárásokat támaszt, miközben kevés mély pozitív visszajelzést ad. A képeken csak az látszik, ha kövér vagy, hogy béna vagy, hogy megszívatták. A felnőttek meg csak szidják az internetet, de legtöbbször sokat nem segítenek. Mi fiatalok pedig ott állunk kiszolgáltatva a világ és egymás
kritikájának, mint egykoron Jézus.
Segíts Urunk, hogy önbizalmat tudjunk adni a fiataloknak, és segíts, hogy mi is valódi értékek mentén osszuk ki dicséreteinek.

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

XI. állomás: Jézust keresztre szegezik

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Jézus életútja a keresztfához vezetett. Egyes teológusok valódi fejlődési pályának tartják, ahogyan Jézus az életében fokozatosan felismeri, hogy mit is kell tennie, merre és hová is tart. Nem könnyű manapság egész életre szóló hivatást, életcélt találni. Mária vajon imádkozott-e Jézusért, hogy megtalálja a hivatását, hogy mivel kell foglalkoznia. Vajon imádkozott-e Mária Jézusért, hogy jó döntéseket tudjon hozni? Jézus miközben nagyon szenved, azt kiáltja a keresztfán, hogy „Beteljesedett!”. Szeretnénk, ha fiaink és leányaink élete be tudna teljesedni.
Urunk! Add, hogy jól tudjuk segíteni a fiatalok életcél-keresését! Add, hogy ne a saját elképzeléseink, hanem a fiatalok és Isten szándékai szerint teljesedjék ki, teljesedjék be az életük!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Előfordult már, hogy egy fiatal nehézségét meghallgatva csak sóhajtani tudtam és csendben maradni. Korábban görcsösen próbáltam valami biztató szót mondani, valami használható bölcsességet. Aztán rájöttem, hogy bizonyos helyzetekben kár bölcsebbnek látszanom, mint amilyen vagyok, és a valóság van néha olyan nehéz és szomorú, hogy nem kell mellette beszélni. De az ilyen pillanatok mindig hordoztak valami szépséget is, félve mondom, talán megváltást is. A fiatalok pedig nem tudhatták, de reméljük érezték, hogy fájdalmuk, nehézségük nagyon hasonlít Jézus megváltást hozó kereszthalálához.
Urunk! Add, hogy be tudjuk fogadni mások szomorúságát és nehézségeit és azok a Te segítségeddel megváltásunkra legyenek!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Megtapasztalás. Mária ölébe fektetik fiát és ő tapasztal, megtapasztal valamit. A „megtapasztalás”, így igekötővel, azt is jelenti, hogy eljut a tapasztaló valami új valósághoz. A megtapasztalás tehát figyelmet is jelent a tapasztalt valóság felé. Itt a tapasztalat Jézus halottsága, ezt kell szemlélni, ezt kell elfogadni. A fiatalokhoz sokkal gyakrabban beszélünk, mint
hallgatjuk őket. Beszédünk közben a magunk gondolatai mentén állapítjuk meg, hogy hogyan élnek, vagy hogyan halnak meg éppen fiataljaink. Talán jobb volna többet kérdezni és hallgatni, a megtapasztalás értelmében. Akár, ha éppen meg is „haltak” fiataljaink, nézzük meg, tapasztaljuk meg milyenek, álljunk szóba a valóságukkal.
Segíts Urunk, hogy tudjunk a magunk gondolataiból kilépve érdeklődni a fiatalok valósága iránt.

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!

XIV. állomás: Jézust eltemetik

 • Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
 • Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Egy mai fiatal felé sok-sok elvárása van a családjának, a társadalomnak. Vagy éppen az igaz, hogy valójában nem törődik vele a világ, csak a saját elvárásaival foglalkozik, így teljesen mindegy, mit is csinál egy fiatal, mert úgysem az a lényeg, hogy megfeleljen nekünk, azaz teljesen érdektelen mit is csinál, mi is lesz vele.
Vagy így, vagy úgy, de feszülnek, néha szét is feszülnek a fiatalok. Lehet ez túlságos pörgés, vagy éppen mindenről való lemondás, lehet motiválatlanság. A lényeg ugyanaz: a fiatalok is el tudnak fáradni, meg tudnak szakadni, bele tudnak halni a világba. Akkor vegyük észre, mi is történik, vegyük észre, mit is tettünk. Helyezzük őket egy nyugodt sírba, hogy kipihenhessék magukat és bízzuk Istenre a feltámasztásukat. Aztán másnap, harmadnap kopogjunk be csendben az ajtajukon és csodálkozzunk rá a fiatalok feltámadására.Azt az öreget fogják szeretni, aki a feltámadás bizalmát akarja bennük látni! És csak az az öreg fogja megtapasztalni a feltámadást, aki tud bízni a feltámadásban és keresi a feltámadást.
Urunk, segíts felismerni a fiatalokban a feltámadás lehetőségét!

 • Könyörülj rajtunk Urunk!
 • Könyörülj rajtunk!